NOVINKY

Mobilní aplikace pro servisní činnosti pomáhají digitalizovat firemní procesy

Mobilní aplikace posouvají digitalizaci servisních prací na novou úroveň a odlehčují od únavné a časově náročné části zpracování servisní dokumentace. * Díky inovativní technologii ERPIO Online Servis se technik dostane k potřebným informacím okamžitě, což umožní urychlit servisní práce a tím pádem obsloužit více zákazníků…

ERPIO TOYS – sdílejte dokumenty z vašeho domácího počítače nebo týmového úložiště

Nazvali jsme je hračky (anglicky toys). Je to stavebnice, která vás na několika příkladech naučí nastavovat datovou výměnu nebo řídit datové toky mezi libovolnými datovými zdroji či úložišti.

Contract management system v M-Files

Contract Management System (CMS) neboli systém pro správu smluv, někdy také nazývaný Control Lifecycle Management, řídí tvorbu a správu kontraktů, smluv v oblasti služeb (SLA) a obchodních dohod v oblasti nákupu, prodeje a jiných oblastí firemních aktivit.

Správa smluv v M-Files & Signi.com

Bezpapírová kancelář bude bez digitálního podpisu stále “papírová”

Čtení dat z účetních dokladů a automatizovaná předkontace

Podívejte se na záznam webináře, který jsme pořádali 31. března 2021 na téma Čtení dat z účetních dokladů a automatizovaná předkontace.

Dárcovská výzva: Podpořte Pohádku máje

Vyzýváme naše kolegy, zaměstnance, partnery, klienty i naše přátele, aby alespoň tou nejmenší částkou, kterou aktuálně mohou postrádat, přispěli a stali se kapkou, která pomůže dobré věci. Malé peníze dělají velké a malé dary dělají velkou radost, na to nesmíme zapomínat. ERPIO podporuje Divadelní spolek bratří Mrštíků 😊

Mobilní technik usnadňuje práci na cestách

Mobilita je pro servisní činnosti klíčová. Jednoduchost a ergonomie je na druhém místě. A třetí nejdůležitější vlastností je schopnost připojit se k libovolnému datovému zdroji. ERPIO Online Servis využívá univerzální integrační platformu ERPIO One. Můžete vyzkoušet !

Firemní pošta v M-Files, videozáznam webináře

Elektronická evidence firemní pošty, je pro společnosti, které směřují k “bezpapírové kanceláři” jednoduchým krokem v rámci automatizace pracovních postupů. Digitální zpracování pošty umožní schvalování, přidělování úkolů, řízení přístupů k informacím i integraci s obchodní agendou.

Vydejte se cestou úspory času při přepisování dat

Avis Budget Group je přední světový poskytovatel přepravních služeb, provozující tři z nejuznávanějších značek v tomto odvětví prostřednictvím Avis, Budget a Zipcar, přední světové sítě pro sdílení automobilů.

ERPIO ASAP se přejmenoval na FINMATICS

Službu FINMATICS vyvíjí rakouská společnost Abacus Accounting Technologies GmbH a dodavatelem pro Česko a Slovensko je společnost ERPIO s.r.o., která zajišťuje lokalizaci, úpravy pro českou a slovenskou legislativu i konektory na firemní aplikace. V současné době jsou vyvinuté a v praxi používané konektory na Ekonomický systém Pohoda, HELIOS Orange, Abra Flexibee, BMD, SAP a M-Files