Mobilita pro všechny, kteří pracují v terénu

Mobilita pro všechny, kteří chtějí pracovat v terénu, u svých klientů a operativně přenášet výkazy, data i fotografie, či stanoviska a podpisy klientů, do centrálního systému pro následné zpracování.

CO TO JE ERPIO ONLINE SERVICE ?

ERPIO Online Service je přednastaven pro rychlé zprovoznění. Nastavení lze operativně přizpůsobit vašim potřebám dodáním nových vlastností. V případě, že vaše požadavky jsou diametrálně odlišné od přednastavené verze (uvidíte v demo-verzi), lze vygenerovat zakázkovou konfiguraci pro potřeby vaši činnosti a sortimentu.

ERPIO Online Service může využívat data ve vašich stávajících úložištích nebo jej můžete provozovat s ERPIO nativním úložištěm. Možné je i obě úložiště propojit.

ERPIO Online Service je cloudová aplikace poskytovaná jako služba (SaaS) s funkcí řešení neočekávaných off-line situací „with support for solving unexpected off-line situations“, která vám zajišťuje výměnu dat mezi centrálním úložištěm a mobilním zařízením. Dokáže ošetřit nepředvídanou situaci s tím, že na tuto nepředvídanou situaci je připravena a umožnit pracovníkovi vykonat předem naplánovanou činnost. Nikoliv však činnosti jiné, které nejsou pro off-line režim přednastaveny.

ERPIO Online Service lze provozovat na telefonech, tabletech a (přenosných) počítačích s operačními systémy iOS, Android, Windows nebo v prostřední webového prohlížeče.

ERPIO Online Service je vytvořen v prostředí Integrační a vizualizační platformy ERPIO One a umožňuje pracovat s daty více datových zdrojů. Také lze rozšířit o vizualizaci dalších dat z jiných agend a jejich editaci a zpracování.

ERPIO Online Service je přizpůsobitelný podle potřeb jednotlivých pracovních rolí a poskytuje pracovníků všechny informace a funkce, které pro svou činnosti potřebují a ke kterým mají oprávnění.

UKÁZKA VYTVOŘENÍ SERVISNÍHO VÝKAZU

Technik může vyplnit digitální servisní výkaz podobným způsobem jako kdyby vyplňoval papírový.

ERPIO Online Service poskytuje prostředí pro moderní způsob řízení zakázek, od montáže klimatizačního zařízení přes kompletní vybavení prodejny, až po servis železničního vagónu, nebo cokoliv jiného při práci v terénu…

Můžete vyzkoušet přednastavenou DEMO verzi, nebo vám připravíme službu ve verzi TRIAL pro měsíční ostrý provoz zdarma.