HELIOS Inuvio & Mobile working

"Mobile working" nepřináší pouze mobilitu, ale také zjednodušení práce a zrychlení pracovních postupů, nejenom při vzdálené práci mimo firmu.

Mobile working (mobilní práce) je takové uspořádání pracovních činností, která zaměstnancům umožňují svobodně vykonávat práci na jakémkoli místě mimo pracoviště hlavního zaměstnavatele, s plným přístupem k informacím, lidem a systémům, které potřebují k dokončení své práce.

HELIOS Inuvio je firemní informační systém, který umožňuje zpracovávat všechny základní firemní agendy. Jedná se o otevřenou a vysoce konfigurovatelnou firemní aplikaci, která se přizpůsobí vašim potřebám ve všech oblastech, včetně zprovoznění a řízení mobilní práce.

Při řešení požadavku „jak přizpůsobit podnikové pracovní procesy stále silnější potřebě mobilní práce“ lze využít možností integračních platforem. Tito “zprostředkovatelé dat a procesů“, prostřednictvím svých specializovaných nástrojů zpřístupní firemní data pracovníkům využívající mobilní zařízení a také přizpůsobí firemní procesy jejich specifickým potřebám. Mobilní práce nepřináší pouze mobilitu, ale také zjednodušení pracovních činností a zrychlení pracovních procesů, nejenom při vzdálené práci mimo firmu.

Hlavní přínosy mobilní práce:
• umožňuje mobilním pracovníkům provádět úkoly efektivněji a manažerům umožňuje snadněji sledovat výkon a zdokonalovat pracovní postupy,
• umožňuje efektivně plánovat úkoly, technické zdroje a lidské kapacity
• podporuje použití specializovaných aplikací pro GPS navigaci, elektronickou komunikaci, zpracování fotografií a videa, automatickou generaci návazných dokumentů, automatizované doplňování informací z dostupných zdrojů a zařízení
• nezbytná on-line komunikace zajišťuje aktuální informace pro všechny a nepřerušení procesu zpracování dat,
• odstranění všech papírových podkladů a využití elektronického podpisu

Mobilní technik pro HELIOS Inuvio, využívá integrační platformu ERPIO One, která v součinnosti s informačním systému HELIOS Inuvio umožní plánování práce prostřednictvím elektronických kalendářů, vytváření elektronických servisních výkazů a jejich elektronické podepisování, využívání čárových a QR kódů pro identifikaci materiálů, strojů a zařízení, přikládání fotografií, automatizované odesílání klientům, vytváření podkladů pro fakturaci, přenášení zpracovaných dat do centrální evidence firemního systému, vyhodnocování práce jednotlivých techniků, sledování jejich docházky, zpracování podkladů pro výpočet mezd.

Významnou výhodou řešení vytvořené prostřednictvím integrační platformy je rychlost zprovoznění a cena poskytované služby.

Při zprovoznění „integračního řešení“ jako je například Mobilní technik není nutné měnit nastavení systému HELIOS. Mobilní aplikace si prostřednictvím integrační platformy „převezme potřebné informace v takových strukturách, jak jsou nastavené a také zpracované výsledky, například servisní výkazy nebo podklady pro fakturaci uloží do příslušných tabulek taktéž v existující struktuře.

Cena celého řešení činí 3000 – 5000 Kč/měsíčně pro 10 techniků včetně zprovoznění základního řešení a on-line podpory provozu. Cena samotné služby začíná na 250 Kč/měsíčně za jednoho pracovníka a s narůstajícím počtem pracovníků postupně klesá.

Máte dotazy, zájem o živou ukázku nebo si potřebujete vyzkoušet? Napište nám...