Jedna platforma pro mnoho řešení...

ERPIO One je univerzální nástroj  pro integraci aplikací, mobilitu a zpracováním firemních dat. Pro lepší ilustraci uvádíme příklady použití  naší integrační a vizualizační platformy.

Co to je ERPIO One ?

ERPIO One je služba, která poskytuje dvě klíčové vlastnosti: INTEGRACI – propojování dat a MOBILITU – vzdálenou práci. V jednom prostředí tzv. Integrační a vizualizační platformě  poskytuje integrační nástroje, které umožňují vznik mobilních aplikací (bez programování) s vazbou na libovolná datová úložiště a cloudové aplikace.
Zmíněné dvě klíčové vlastnosti lze aplikovat nad  firemními informačními systémy a rozšířit jej o funkce, které neobsahuje a to propojením se specializovanými aplikacemi a cloudovými službami nebo “pouze” vytvořením mobilní či webové aplikace pro vzdálenou práci.

Integrační platforma ERPIO One pomáhá dodavatelům specializovaných aplikací a cloudových služeb rozšířit portfólio svých klientů a významně zjednodušit práce související s integrací. Pomáhá také dodavatelům a správcům rozšiřovat funcionalitu firemních systémů o nástroje třetích stran, mobilní práci nebo webové portály.


ERPIO One je také “framework”, který podporuje tvorbu zcela nových aplikací, autonomních s vlasní databází, nebo s vazbou na již existující aplikace třetích stran. Umožňuje budování firemních informačních systémů, zcela podle vlastních představ, s využitím existujících komponent, aplikací nebo cloudových služeb.

NÁSTROJE INTEGRAČNÍ PLATFORMY ERPIO ONE

Naše integrační platforma využívá několik specializovaných nástrojů, které spolu efektivně a bezpečně komunikují, aby zabezpečily různorodé požadavky na výměnu dat.

erpio.one middleware

Middleware umožní definovat komunikační balíčky, využívat již předdefinované a nastavovat pravidla, strukturu a vlastnosti přenášených dat. Middleware je mozkem celé integrační platformy.

erpio.one gateway

Prostřednictví Gateway připojíte svá data jednoduše a bezpečně k integrační platformě. Všechny přenosy jsou zcela pod vaši kontrolou a bez nutnosti  snižovat bezpečnost vaši infrastruktury.

erpio.one app

Mobilní aplikace umožňuje pracovat s daty  libovolného firemního systému, jednoduše vytvářet specializované funkce a kontrolovat firemní datové toky. Je určena pro iOS, Android a Windows UWP.

erpio.one web

Webová aplikace umožňuje pracovat s daty libovolného firemního systému, jednoduše vytvářet specializované funkce a kontrolovat firemní datové toky. Je určena pro libovolný internetový prohlížeč.

erpio.one middleware je sada nástrojů pro nastavení způsobu zpracování, vizualizace a konverze dat

o

Vytvářejte libovolné pracovní prostory “Workspaces”pro vaše integrační a vizualizační potřeby. Poskytujte přístupy pro vaše uživatele se specickými potřabmai na zpracování firemních dat.

DEFINICE DAT A DATOVÝCH ZDROJŮ

Zdroje dat” umožňují definovat, pojmenovat a konfigurovat jednotlivé datové kanály, jejich vlastnosti, strukturu  a názvosloví zpracovávaných dat. 

KONVERZE DATOVÝCH STRUKTUR

Prostřednictvím ERPIO One modulu “Datové sady” lze nastavit, jak podmnožinu zpracovávaných dat, jejich strukturu a vlastnosti, tak i akce, které v rámci zpracování mají či mohou být prováděny. 

PŘEDPŘIPRAVENÁ ŘEŠENÍ 

ERPIO One “Balíčky” umožňují všechny nastavené definice v rámci jednoho pracovního prostoru “Workspace” uložit jako předlohu pro další podobná řešení, na prodej nebo pro méně zkušení uživatele, kteří si následně zvolenou integraci dokáží sami zprovoznit.

OBOROVĚ ZAMĚŘENÁ VIZUALIZACE

Vizualizace dat včetně jejich, na základě práv, povolených modifikací jsou základními vlastnostmi ERPIO One modulu “Plochy“. Mobilní a webové aplikace dokáží tato data, akce a pracovní postupy poskytnout uživatelům prostřednictvím jejich mobilní výpočetní techniky.

erpio.one gateway umožňuje číst a zapisovat data, vytvářet, ukládat a mazat dokumenty nebo složky

Všechny běžně používané formáty firemních dat jsou dostupné prostřednictvím nástrojů erpio.one gateway

SOUBORY

XLS, XLSX,
XML, ISDOC,
DBF, TXT 

DATABÁZE

Všechny relační databáze, které používají jazyk SQL (Structured Query Language)

API ROZHRANÍ

Všechny aplikace, které disponují api rozhraním pro přístup k vlastním datům.

SLOŽKY

Pro přenos dokumentů, jejich vytváření a editaci lze pracovat se složkami.

INTEGRACE A VIZUALIZACE

Vizualizace dat s platformou  erpio one umožňuje mobilní práci manažerům i zaměstnancům

Aplikace za pár minut bez programování

Při tvorbě mobilních nebo webovových aplikací lze využívat integrované nástroje a připravené komponenty. Bez programování lze vytvářet aplikace, které současně fungují na mobilních zařízeních a ve webových prohlížečích, podle to co uživatelům lépe vyhovuje.

Mobilní aplikace

Aplikace je dostupná na Google Play, Apple Store a Windows Marketplace. Po instalaci a přihlášení může uživatel pracovat v prostředí, které jsme mu připravili. Kdykoliv můžeme prostřednictvím ERPIO One prostředí vylepšovat a doplňovat nové funkce. Uživatel může s aplikací pracovat na telefonu, tabletu notebooku nebo počítači.

Webová aplikace

Aplikace je dostupná v libovolném webovém prohlížeči na adrese https://web.erpio.app/. Uživatel nemusí nic instalovat, pouze se přihlásí svým jménem a heslem. Pracovní prostředí je velmi podobné mobilní aplikaci. Uživatel může s aplikací pracovat na libovolném zařízení.

Reference

ERPIO One používají naši klienti a partneři pro integraci dat v různých oblastech svých aktivit

MONTEA CZ s.r.o.

Kontaktujte nás!
Je to jen chvilka…

Zaměřujeme se na partnerství a spolupráci. S každou novou integrací vytváříme standardy, které lze dále používat. Pokud víte o potřebě smysluplné integrace dat nebo chcete vyzkoušet naše nástroje, neváhejte a napište.

NAPIŠTE JIŽ NYNÍ