Mobile Team – iniciativa pro podporu digitalizace a mobility firemních informací

Na počátku, před založením společnosti ERPIO, existovala spolupráce s partnery, odborníky v oblasti firemních aplikací a společnostmi, které firemní aplikace dodávají. Původním záměrem skupiny spolupracujících lidí bylo na jedné straně poradenství v oblasti mobility a digitalizace a na straně druhé shromaďování požadavků, jako podkladu pro zadání na vývoj “univerzální mobilní aplikace” pro firemní použití. Nejzajímavější spolupráce probíhala s dodavateli z oblasti Business Intelligence (dnešní Gimmedata a Corpis Maps), oblasti správy elektronických dokumentů (M-Files, Digital Resources a CDC Data), automatizovaného čtení dokumentů (Finmatics) nebo mobilních skladových a obchodních aplikací (CRM Nitra).

ERPIO s.r.o. CZ – Jindřich Kahoun založil společnost na začátku roku 2017

Poradenská činnost po krátkém období vedla k potřebě realizovat softwareové dodávky a související podporu dodaných řešení a vynutila si potřebu založit společnost, která tyto aktivity zastřeší. Vývoj integrační a vizualizační platformy byly v té době ještě v počátcích, proto jsme se rozhodli přípravné období financovat dodávkami DMS systémem od společnosti M-Files. Začátkem roku 2017 jsem založil společnost ERPIO s.r.o. Moji první kolegové se specializovali na klíčové oblasti našich aktivit. Oldřich Hlaváček na digitalizaci firemních dokumentů a procesů s nimi souvisejícími, M-Files, Pavol Farkaš na vývoj řešení pro mobilitu a integraci s ERP, ERPIO One a Kamil Kryčer na vývoj a integraci s aplikacemi třetích stran, API a pluginy.  

ERPIO s.r.o. SK – Pavol Farkaš rozjíždí náš business na Slovensku

V roce 2019 začala fungovat naše dceřiná společnost ERPIO s.r.o. SK a záhy po dokončení vývoje první verze ERPIO One a její nezbytné součásti pro mobilitu, komponenty ERPIO.App, jsme pod vedením Pavola Farkaše realizovali první dodávky integračních řešení. Pavol Farkaš je klíčovou osobou společnosti a jako produktový manažer pro mobilitu nejenom vyvinul ERPIO.App, ale i vytvořil naše první dvě řešení ERPIO Online Service a ERPIO Accounting, se kterými realizoval řadu úspěšných implementací a navázal nová partnerství s dodavateli ERP aplikací.

M-Files – klíčový produkt pro rozjezd firmy

Oldřich Hlaváček realizoval v letech 2018-2021 řadu úspěšných implementací, z jejichž výnosu jsme mohli rozvíjet firmu, a hlavně financovat vývoj ERPIO One. I když jsme od samého počátky věděli, že M-Files zcela nezapadá do naši produktové strategie, byly a jsou pro nás důležitým produktem pro stabilizaci a rozvoj naší společnosti.

Další rozvoj ERPIO One si vyžádal první investici

S rozšířením počtu objednávek  na integrační platformu ERPIO One jsme začali přeškolovat kolegy na tento produkt a současně pokračovalit ve vývoji, abychom uspokojili nové požadavky našich klientů.  Financování jsme se rozhodli vyřešit tzv. „andělskou investicí“ a oslovili jsme fyzické osoby s návrhem kapitálového vstupu do společnosti. Dohodu o nových společnících jsme realizovali koncem roku 2021.

Po pěti letech máme funkčí technologii, která  pomáhá modernizovat firemní datové toky 

Strategie pro další období obsahuje tři skupiny produktů a služeb, které dále rozvíjíme a dodáváme. Hlavním produktem a naší „vlajkovou lodí“ je ERPIO One. Produkt, který má největší potenciál dalšího rozvoje. Bezprostředně následují nadstavbová řešení vytvořená naší společností nebo ve spolupráci s partnery. Jedná se především o ERPIO Online Service a ERPIO Accounting. Třetím pilířem našich podnikatelských aktivit jsou služby v oblasti digitalizace dokumentů prostřednictví DMS M-Files.