Správa smluv v M-Files & Signi.com

Dnes v době digitální je značně nepraktické, elektronicky vytvořený dokument tisknout jen za účelem podpisu. Navíc je-li podepsán na papíře, musí být odeslán papírovou poštou a po přijetí naskenován a originál založen do archívu. Tento trochu nepraktický postup lze jednoduše změnit. Je možné téměř každý systém pro správu dokumentů propojit se službou signi.com (iSmlouva.cz), která zabezpečí elektronický podpis všech zúčastněných stran.

Bezpapírová kancelář se bez digitálního podepisování smluv neobejde

Hlavním cílem a myšlenkou bezpapírové kanceláře je zajistit podpisy smluv automatizovaně, tak aby se touto činností nemusel zabývat člověk. Tedy tak, že odeslání, podepsání a uložení podepsaného originálu proběhne zcela automaticky a firemní systém vám pouze ohlásí nedostatky nebo stav dokončení.

Lidé se mají soustředit na své odborné činnosti a administrativní mají ponechávat “strojům”. Čas strávený zasíláním dokumentů tam a zpět, čekáním na podpisy a jejich připomínání nikomu nic nepřináší. Stejně jako náklady s tisknutím, skenováním či archivací papírových dokumentů. Díky rychlejšímu potvrzování všech dohod se zákazníky, dodavateli, partnery či zaměstnanci se také zrychlí i tok peněz do firmy. Proto má smysl přejít na digitální podepisování.

Integrace je jednoduchá

S pomocí integračního nástroje ERPIO One můžeme propojit službu Signi.com s vašim firemním informačním systémem ve kterém vytváříte nebo evidujete smlouvy. Může to být SAP, HELIOS Orange, Pohoda nebo jiný. ERPIO One lze nastavit pro přenos dat a dokumentů pro většinu firemních aplikací.

Nejvíce oceníte propojení se systémem pro správu dokumentů M-Files

M-Files je jednoduché pro ovládání i správu firemních dokumentů a robustní v oblasti bezpečnosti, integrace s firemními daty a řízení toku zpracování (workflow).

Společně s M-Files dodáváme i Signi connector for M-Files, který automatizuje odesílání smluv k podpisu prostřednictvím služby Signi.com a po jejich podepsání automaticky ukládá, podepsané dokumenty do M-Files.

Modul M-Files CMS “Systém pro správu smluv” podporuje všechny činnosti počínající vznikem smlouvy po celý její životní cyklus. Podrobnosti naleznete na M-Files CMS “Systém pro správu smluv”

Podívejte jak používají Signi.com ve společnosti DoDo Czech s.r.o.