Jedna platforma pro mnoho řešení...

ERPIO One je univerzální nástroj  pro integraci aplikací, mobilitu a zpracováním firemních dat. Pro lepší ilustraci uvádíme příklady použití  naší integrační a vizualizační platformy.

ERPIO One – připravená řešení

Připravená řešení jsou ověřená a jejich zprovoznění je rychlé. Umožňují rozšiřovat funkcionalitu uvedených účetních a ekonomických firemní systémů o nové možnosti a cloudové aplikace.
Přípravená řešení jsou “otevřená” a v závislosti na individuálních požadavcích lze funkcionalitu rozšiřovat. 

Ekonomický systém Pohoda

HELIOS Inuvio + Orange + Easy

Ekonomický systém Pohoda

Integrační platforma ERPIO One umožňuje využití firemních dat i v oblastech, která rozšiřují aktuální  Ekonomického systému Pohoda.


Vytěžování dat z účetních dokumentů

Spojením služby Finmatics s integrační platformou ERPIO One vzniklo řešení, které je univerzálně použitelné pro libovolný informační systém a umožňuje efektivnější zpracování účetních dokladů prostřednictvím automatizace přenosů, kontrol přenášených data, schvalování a reportování.

  ERPIO Finmatics pro Pohodu

Mobilní klient pro Pohodu

Pravidelné a automatické poskytování informací lze využívat při denním informováním manažerů, předávání dat do jiných systémů nebo pro komunikaci se zaměstnanci a partnery.
Veškerá data, která máte uložena v Ekonomickém systému Pohoda, můžete mít v kapse na mobilním telefonu kdekoliv na cestách.

Použitím integrační platformy ERPIO One rozšíříte možnosti vaši Pohody o mobilní práci a integraci moderních aplikací.

ERPIO Mobilita pro Ekonomický systém Pohoda

Digitální podepisování se službou Signi

Dnes v “době digitální” je značně nepraktické, elektronicky vytvořený dokument tisknout jen za účelem podpisu. Navíc je-li podepsán na papíře, musí být odeslán papírovou poštou a po přijetí naskenován a originál založen do archívu. Tento trochu nepraktický postup lze jednoduše změnit.
Podepisovat lze obchodní smlouvy, objednávky i personální a mzdové dokumenty. Součástí Je ERPIO App s přehledy stavech dokumentů.

  ERPIO Signi podepisování pro Ekonomický systém Pohoda

Mobilní servis pro techniky v terénu

Mobilní aplikace ERPIO Online Service je jednoduchá na ovládání.  Je zaměřená na potřeby servisních techniků a jiných pracovníků, kteří poskytují poradenské, opravárenské a jiné činnosti u klientů nebo v terénu. Najdete v ní vše důležité co pro práci na cestách potřebujete, 

Integrací s Pohodou zjednodušíte přenosy / přepisování dat, odstranění papírových výkazů, zjednodušíte práci techniků a získáte lepší přehled.
Integrací

  ERPIO Online Service pro Ekonomický systém Pohoda

HELIOS Inuvio + Orange + Easy

HELIOS je otevřený a přizpůsobitelný informační systém. Společně s integrační platformou ERPIO One lze jednoduše rozšiřovat specifické oborové funkce nad existujícícími firemními data a tím dále rozvíjet a zlepšovat  firemní procesy.

Digitální podepisování se službou Signi

Integrace Signi – služby pro digitální podepisování s Heliosem umožňuje přímo v Heliosu sledovat stav zpracování jednotlivých dokumentů nebo například datum skartace. Jednoduchou akcí prostřednictvím kontextového menu můžete jednotlivě dávat pokyn k nastartování procesu podepisování a to jak jednotlivě, tak i hromadně pro více dokumentů nebo subjektů. Využitím elektronických formulářů můžete vy nebo váše protistrana doplnovat do dokumentu údaje a následně spustit proces generace a podepisování finálního dokumentů. Podepsané dokumenty jsou uloženy ve vámi zvoleném uložišti / archívu a prostřednictvím odkazu dostupné z prostředí Heliosu. 

  ERPIO Signi podepisování pro HELIOS