Jedna platforma pro mnoho řešení...

ERPIO One je univerzální nástroj  pro integraci aplikací, mobilitu a zpracováním firemních dat. Pro lepší ilustraci uvádíme příklady použití  naší integrační a vizualizační platformy.

Robustní integrační architektura

Cloudová integrační platforma zabezpečuje datovou výměnu prostřednictvím datových bran ERPIO Gateways a tím umožňuje uživatelům ERPIO Users data podle aktuální potřeby přenášeta a používat.

ERPIO Gateways

ERPIO Users

Monthly data transfer

Integrace Finmatics a M-Files

Oldřich Hlaváček prezentuje možnosti využití služby Finmatics ve vazbě na finský systém pro správu dokumentů M-Files