JAKÉ JSOU MOŽNOSTI ?

Z připravených komponent vám “poskládáme” mobilní servis přesně podle vašich potřeb!

Několik vlastností, které usnadňují práci

Odstranění papírových podkladů a využití mobilní práce, jako je podepisování, navigace, focení, sdílení a ukládání zjednodušuje, zrychluje a přináší úspory. Přehled standardních vlastností, které můžete využít.

Generace servisních požadavků

Požadavky na servisní zásahy mohou být vytvářeny ručně na základě komunikace s klientem, automatizovaně na základě parametrů uvedených ve smlouvě, importem objednávek z firemní aplikace nebo je klient zadává prostřednictvím webové stránky. 

Definice servisních činností 

Servisní požadavky mohou obsahovat předvyplněný seznam prací a materiálů, vytvořený na základě nabídky nebo kalkulace.
Přednastavené práce a materiál, usnadňují pracovníkům v terénu kontrolu úplnosti provedených prací. 

Plánování a řízení prací

Plánování spočívá v uvedení času a pracovníků, kteří mají požadavek realizovat. Pro plánování jsou k dispozici různé typy zobrazení: Kalendářové, Časová osa, Kanban nástěnka nebo přehledná tabulka

Více…

Vytvoření a podpis výkazu

V prostředí mobilní aplikace, mechanika zadá provedené práce, spotřebovaný materiál, přiřadí zařízení, připojí fotografie a nechá elektronicky podepsat. V případě, že má práci a materiál předdefinován, označí položky, které realizoval.

Více…

Zpracování a fakturace

Po dokončení resp. podepsání servisního výkazu je provedena kontrola a fakturace. Všechny přenosy probíhají okamžitě a odpovědné osoby vidí aktuální stavy. Podklady pro fakturaci jsou automaticky importování do účetních aplikací k dalšímu zpraování.

Vyhodnocení a reporty

.

Jednoduché a přehledné ovládání na mobilním zařízení

Nejčastěji používané komponenty

Plánování a řízení prací

Dispečér, technici či montéři vídí stejné aktuální informace o plánovaných, právě realizovaných nebo ukončených servisních aktivitách. Podle pracovní pozice má každý přistup k datům, které pro svou činnost potřebuje.

Kalendář

Kalendář vidí každý pracovník podle svého zařazení. Mechanik vidí vlastní, technik kalendáře svého týmu a manažer všechny.

Kapacitní plán (časová osa)

Zobrazení servisních zásahů v prostředí časové osy odhalí nesprávné zaplánování nebo volné kapacity.

Kanban nástěnka

Servisní zásahy v závislosti na jejich aktuálním stavu lze přehledně zobrazit na mobilním zařízení nabo na televizi v dispečinku.

Vytvoření a podpis výkazu

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation.

Evidence práce a docházky

Každý pracovník vidí na mobilu svůj kalendář, resp. plán činností. V průběhu realizace zadává čas zahájení práce popřípadě čas zahájení cesty ke klientovi. 

Zadání provedené práce a materiálu

Pracovní list se tvoří automaticky. Po ukončení všech prací, doplnění  materiálu, vložení fotografií a souvisejícich dokumentů lze předat k pospisu.

Elektronický podpis a odeslání

Pracovní list se odběrateli předkládá k podpisu na mobilním zařízení. Podpis může být doplňem o časové razítko. Tímto je práce ukončena a pracovní list je odeslán klientovi.

JAKÉ JSOU MOŽNOSTI ZPROVOZNĚNÍ A POUŽÍVÁNÍ

ERPIO Online Service je navržen tak, aby jej mohli používat malí i velcí podnikatelé, v jakémkoliv prostředí, s vazbou na existující informační zdroje nebo zcela samostatně. 

SYMBIÓZA

Využívá datové úložiště hostitelského systému, kde jsou uloženy veškeré servisní informace ve vazbě na ostatní  firemní a ekonomické údaje.
***
Zpracování jedněch dat ze dvou různých prostředí. Jednotné zálohování…
***
Připraveno pro:
HELIOS Inuvio
Pohoda E1

INTEGRACE

Využívá vlastní úložiště pro veškeré servisní činnosti a potřebné firemní infomace získává integrací (čtením) dat z externích firemních aplikací.
***
Připraveno pro libovolnou firemní aplikaci, která umožní čtení, zápis nebo import dat. 
***
Připraveno pro:
 Money S3
ABRA Flexibee

AUTONOMIE

Využívá vlastní úložiště pro veškeré servisní činnosti a podporuje pořízení nebo import klíčových informací, jako jsou organizace, typy servisních činností, používaný materiál, servisované zařízení, zakázky nebo smlouvy, servisní dokumentace
a jiné.
***
Připraveno pro:
všechny, kteří
nepotřebují propojení