Integrační nástroje pro lepší využití dat (1)

Nástroje pro integraci dat zaznamenávají rychlejší rozvoj vycházející z nových požadavků na zpracování dat, jejich sdílení, hybridní a multicloudovou integraci, rozšířenou správu a konverze datových struktur.

Gartner definuje datovou integraci jako disciplínu zahrnující architektonické vzorce, nástroje a metodiky, které umožňují organizacím přistupovat k datům, harmonizovat je, transformovat, zpracovávat a přesouvat v různých koncových bodech a v jakékoli infrastruktuře. (zdroj https://www.gartner.com/en/documents/4005146-magic-quadrant-for-data-integration-tools)

Gartner očekává rychlý rozvoj nástrojů označovaných Data integration tools v následujících letech. Předpokládá, že se významně sníží ruční zpracování a správa dat, rozšíří se využití AI a architektonických vzorů v oblasti datové integrace a v této souvislosti se sníží potřeba IT kapacit.

Nástroje Data integration tools umožňují využít všechna vaše data pomocí předem vytvořených datových konektorů, přijímat je z jakýchkoli systémů, aplikací a zařízení v reálném čase, v jakémkoli objemu, z jakéhokoli prostředí a bez ohledu na formát, strukturu nebo složitost. Zjednoduší připojování se k datovým zdrojům, umožní kombinovat data z různých aplikací a zařízení, aktuální data s historickými, data uložená on-premise s daty uloženými v cloudu nebo data vytvořená v mobilních aplikacích s daty v centrální firemní databázi.

Z praktického hlediska umožňují integrační nástroje “pumpovat” data do datových skladů a tato agregovat podle stanovených kritérií i doplnit o nevyplněné údaje, jako například geolokační údaje nebo informace z jiného datového zdroje. Příkladem může být sledování obchodních aktivit, které jsou vedené ve firemní CRM aplikaci, a jejich doplnění do souvisejících finančních výsledků z ERP v prostředí geografických a analytických aplikací.

Pro potřeby BI lze přenášet data z aktuálního a současně i historického datového úložiště ke sledování vývojových křivek a predikce budoucích trendů. Tento přístup eliminuje nutnost drahé migrace historických dat a nahrazuje ji výrazně levnější integrací.

Integrační nástroje podporují rozšiřování firemního informačního systému o nové funkce formou integrace moderních nástrojů, které využívají jak nové technologie a způsoby zpracování, tak jsou i více specializované na konkrétní firemní procesy.

Nejčastěji integrované jsou cloudové služby zaměřené na oblast vyhodnocování a řízení, predikce budoucího vývoje, automatizované zpracování dokladů s využitím AI, jako je například čtení a převod dokumentů do textové podoby. Mezi další služby patří napojení elektronických dokumentů na doklady uložené ve firemním ekonomickém systému, elektronické podepisování a zpracování smluv, aplikace pro podporu práce v terénu, distribuce informací pro zaměstnance prostřednictvím zaměstnaneckých portálů, vzdálené ověřování identity apod.

Vlivem rychlého rozvoje ICT technologií vzniká množství nových a velmi žádaných řešení, která jsou většinou specializovaná, a proto bude v budoucnosti stále více požadavků na jejich integraci. Vývojáři integračních platforem mohou dnes velice těžko predikovat budoucí potřeby uživatelů, ale jejich záměrem i cílem je vytvářet taková prostředí, která jsou bezpečná, podporují unifikaci způsobů zpracování dat, umí využívat světové standardy, jsou uživatelsky jednoduchá a obsahují množství předpřipravených architektur, datových konverzí a konektorů.

Integrační platformy pomáhají hlavně výrobcům specializovaných aplikací, poskytovatelům software a administrátorům firemní infrastruktury. Ale stejně jako i v jiných oblastech se vlivem širšího použití výrobek zlevňuje, tak i integrační nástroje začínají být dostupnější a pronikají do malých firem, neziskových organizací, živností a domácností.

Integrační platforma ERPIO One se specializuje na integrační a vizualizační úlohy pro firemní zpracování dat. Množství konektorů a předpřipravených řešení mohou správci a dodavatelé využívat pro vlastní potřebu a přizpůsobovat si je nebo dodávat svým zákazníkům.

ERPIO One – integrační a vizualizační platforma

Nástroj pro přenos dat a dokumentů mezi libovolnými datovými zdroji, aplikacemi a zařízeními umožňuje:

  o „pumpovat data“ do datových skladů,
  o přenášet data obousměrně mezi zdroji na základě definovaných pravidel,
  o doplňovat data z jiných zdrojů a kontrolovat jejich integritu,
  o konvertovat data do jiných struktur a formátů,
  o řídit procesy a zasílat notifikace o mimořádných událostech,
  o vytvářet mobilní aplikace bez programování,
  o automatizovat rutinní činnosti při zpracování dat a dokumentů.

Unifikace integračních procesů

ERPIO One zjednodušuje tvorbu datových propojení a jejich následnou správu. Poskytuje předpřipravené konektory a integrační prototypy, s jejichž pomocí lze vytvářet a řídit datové toky. Umožňuje spravovat a rozvíjet jednoduché i velmi komplexní informační systémy z jednoho místa a v jednotném uživatelském prostředí.

Integrační řešení jako příklady možného použití

Jako nástroj pro práci s daty má ERPIO One obecné použití, protože využívá většinu obecně používaných standardizovaných formátů. Je používán pro:
o jednosměrný přenos a agregace dat do datových skladů pro manažerské a analytické nástroje – pro Business Intelligence aplikace, jako například Rekap nebo Corpis Maps,

o přenos dat mezi dvěma nebo více firemními aplikacemi, které si v reálném čase vyměňují informace – pro cloudové aplikace, které zpracovávají firemní data, jako například Signi, Finmatics nebo Hubspot,

o on-line práce s firemními daty na mobilním zařízení a ukládání nebo zasílání jejich výsledků ve formě dat a dokumentů do centrálního úložiště – pro konzultanty, poradce, servisní techniky a jiné mobilní pracovníky.

Mobilní řešení s integrací na firemní systémy

Některé společnosti potřebují zabezpečit mobilní nebo vzdálený přístup k firemním datům pro své zaměstnance a partnery. Na základě těchto požadavků vzniklo „stavebnicové řešení“ ERPIO Online Servis, které umožňuje vzdálené využívání firemních číselníků a vzdálenou tvorbu pracovních nebo servisních výkazů včetně možnosti jejich podepsání a předání klientovi i do centrální databáze.

ERPIO Online Service

Přednastaven pro rychlé zprovoznění. Nastavení lze operativně přizpůsobit aktuálním potřebám dodáním nových vlastností.
Může využívat data ve vašich stávajících úložištích nebo jej můžete provozovat s ERPIO nativním úložištěm. Možné je i obě úložiště propojit.
Je to cloudová aplikace poskytovaná jako služba (SaaS) s funkcí řešení neočekávaných off-line situací „with support for solving unexpected off-line situations“, která vám umožňuje provést základní pracovní úkony i bez internetového připojení a práci dokončit později.
Lze provozovat na telefonech, tabletech a počítačích s operačními systémy iOS, Android, Windows nebo v prostřední webového prohlížeče.
Umožňuje pracovat s daty více datových zdrojů. Také lze rozšířit o vizualizaci libovolných dat z jiných agend a jejich editaci a zpracování.
Je přizpůsobitelný podle potřeb jednotlivých pracovních rolí a poskytuje pracovníkům všechny potřebné informace a funkce, které pro svou činnosti potřebují a ke kterým mají oprávnění.

Architektura – jak to funguje?

Distribuovanou architekturu firemních informačních systémů podporuje integrační platforma tím, že její komponenty úzce spolupracující s jednotlivými datovými zdroji jsou vždy v těsné blízkosti, aby nenarušily firemní bezpečnostní pravidla, ale současně umožnily datové toky a přenosy.
Hlavními komponentami proto jsou

erpio.one middleware

Middleware umožní definovat komunikační balíčky, využívat již předdefinované a nastavovat pravidla, strukturu a vlastnosti přenášených dat. Middleware je mozkem celé integrační platformy.

erpio.one app

Mobilní aplikace umožňuje pracovat s daty libovolného firemního systému, jednoduše vytvářet specializované funkce a kontrolovat firemní datové toky. Je určena pro iOS, Android a Windows UWP.

erpio.one gateway

Prostřednictví Gateway připojíte svá data jednoduše a bezpečně k integrační platformě. Všechny přenosy jsou zcela pod vaší kontrolou a bez nutnosti snižovat bezpečnost vaší infrastruktury.

erpio.one web

Webová aplikace umožňuje pracovat s daty libovolného firemního systému, jednoduše vytvářet specializované funkce a kontrolovat firemní datové toky. Je určena pro libovolný internetový prohlížeč.

Můžete vyzkoušet a podílet se na vývoji

Vytvářejte libovolné pracovní prostory “Workspaces” pro vaše integrační a vizualizační potřeby. Poskytujte přístupy pro vaše uživatele se specifickými potřebami na zpracování firemních dat.
Pro definici a nastavení datových toků používáme tyto 4 klíčové nástroje:

DEFINICE DAT A DATOVÝCH ZDROJŮ
“Zdroje dat” umožňují definovat, pojmenovat a konfigurovat jednotlivé datové kanály, jejich vlastnosti, strukturu a názvosloví zpracovávaných dat.

KONVERZE DATOVÝCH STRUKTUR
Prostřednictvím ERPIO One modulu “Datové sady” lze nastavit jak podmnožinu zpracovávaných dat, jejich strukturu a vlastnosti, tak i akce, které v rámci zpracování mají či mohou být prováděny.

OBOROVĚ ZAMĚŘENÁ VIZUALIZACE
Vizualizace dat včetně jejich, na základě práv, povolených modifikací jsou základními vlastnostmi ERPIO One modulu “Plochy“. Mobilní a webové aplikace dokáží tato data, akce a pracovní postupy poskytnout uživatelům prostřednictvím jejich mobilní výpočetní techniky.

PŘEDPŘIPRAVENÁ ŘEŠENÍ
ERPIO One “Balíčky” umožňují všechny nastavené definice v rámci jednoho pracovního prostoru “Workspace” uložit jako předlohu pro další podobná řešení, na prodej nebo pro méně zkušení uživatele, kteří si následně zvolenou integraci dokáží sami zprovoznit.

Úvodní seznámení pro všechny zájemce uděláme formou webináře, který se koná dne 30.listopadu 2021 od 13:00 hod. Pokud webinář nestihnete, následně zde najdete videozáznam.