Dárek pro účetní 2022

Spolehlivá automatizace rutinních prací šetří čas

DÁREK PRO ÚČETNÍ 2020. V minulém roce jsme představili integraci řešení rakouské služby Finmatics, která zabezpečuje automatické čtení přijatých faktur a jejich předúčtování s českými i zahraničními účetními aplikacemi i firemními systémy. Dnes prostřednictvím tohoto řešení šetří čas velké účetní společnosti i malé účetní kanceláři, které používají software: Helios, Pohoda, Money, Flexibee, Proluč, SAP nebo BMD.

Dvě nové integrace...

Existuje množství velmi praktických aplikací, které je možné použít pro usnadnění práce a odstranění papíru jako informačního media.
Říkáte: „Jenom je potřeba je propojit se stávajícím pracovním prostředím, přitom zachovat jeho současnou spolehlivost a jednoduchost.” Odpovídáme: “Víme.” Proto jsme vyvinuli integrační platformu ERPIO One, jejímž prostřednictvím se propojování stává integrací.

FINMATICS PRO ÚČETNÍ
V Rakousku, v Německu a dnes už i v Česku a na Slovensku používají službu Finmatics klienti účetních firem pro předávání dokladů. Snižují tím používání papírových podkladů a odstraňují nutnost ručního zadávání dat. Toto řešení poskytuje oběma stranám přístup ke společné evidenci dokladů a jejich průkazného schválení ze strany klienta.

Čtěte více…

ELEKTRONICKÉ PODEPISOVÁNÍ
Z postupu zpracování dokumentů, které potřebují být elektronicky podepsané, je možné odstranit tisk, zasílání poštou a následné skenování. Se službou Signi si zjednodušíte práci, ale především zkrátíte proces podepsání smlouvy na jednotky minut. U kritických smluv nebo dodavatelsko-odběratelských vztahů můžete potřebovat AML nebo ID Bank identifikaci. Obě tyto možnosti jsou součástí služby.

Integrace první. Ve spolupráci se společností Digital Factory s.r.o. jsme připojili k účetním aplikacím cloudovou službu Signi AML, která umožňuje elektronickou AML identifikaci klientů.

Signi AML identifikace poskytuje účetním možnosti, jak splnit povinnosti plynoucí z AML zákona 253/2008 Sb., včetně jeho novelizace 527/2020 Sb. Současně s připravovaným napojením na rejstříky tak umožní zákazníkům splnit další související požadavky AML zákona…

Přímo ve vašem účetním systému nebo v prostředí mobilní/webové aplikace získáte přehled o svých klientech a aktuálním stavu jejich AML identifikace.

Ukázky této integrace budeme prezentovat poprvé na webináři
dne 14. prosince 2021 od 14.00 s názvem Tři nástroje pro podporu účetních činností.

Integrace druhá. Požadavky vyplývající z novely slovenského zákona o účetnictví č. 431/2002 Z. z., schválené 2. 11. 2021, konkrétně §32 Preukázateľnosť účtovného záznamu, platné od 1. 1. 2022, který stanovuje povinnosti související s průkazností účetního záznamu, tedy jednoznačnou identifikaci odpovědné osoby a také zabezpečení účetního záznamu proti zneužití či modifikaci.

Prokazatelnost účetních záznamů je možné realizovat minimálně dvěma způsoby. Využitím digitálního podpisu osob na předávaných dokladech nebo použitím systémů pro správu dokumentů, které standardně obsahují nástroje pro doložení průkaznost veškerých změn prováděných s dokumenty, tedy i vkládání či schvalování.

Při návrhu řešení bere klient v úvahu nejenom pořizovací náklady tohoto řešení, ale také provozní náklady souvisejí s elektronickým podpisem každého dokladu nebo obnovou digitálního certifikátu. Z tohoto úhlu pohledu se jeví výhodnější využití systému pro správu dokumentů a jeho napojení na účetní software, protože provozní náklady nejsou závislé na množství klientů, ani na množství zpracovaných dokumentů a účetních záznamů.

Použití M-Files, tedy systému pro správu dokumentů a firemního obsahu, se v tomto případě jeví jako ideální varianta. Nejenom že zaznamenává každou provedenou změnu s jednoznačnou identifikací osoby a času, kdy byla provedena, ale také disponuje systémem nastavení práv, který jednoznačně definuje práva přístupu k firemním informací. Také eviduje všechny provedené změny a na jejich základě aktualizuje verze všech uložených a dokumentů. Tím se stává i optimálním nástrojem prokazujícím splnění zákonných povinností.

M-Files je spolehlivý a bezpečný dokument management systém, poskytující nástroje pro inteligentní správu dokumentů, automatizaci pracovních postupů, propojení s účetními daty a digitalizace firemního obsahu.

Pozvánka webinář: "Tři nástroje pro zjednodušení práce v účtárně", který se koná 14. prosince 2021 od 14:00 hod.

Na webináři představíme tři možnosti jak zjednodušit práci, využít nástrojů digitalizace a vyhovět novým právním předpisům.

Ukázka sestává ze tří samostatných oblastí:

Čtení obsahu faktur

Profesionální nástroj pro automatické čtení přijatých faktur a doplňování předkontací s pomocí umělé inteligence používá stále více společností. Úspora času je významná a převyšuje náklady související s touto službou. Čtete více o tomto řešení.

AML identifikace klientů
Signi AML identifikace poskytuje účetním možnosti, jak splnit povinnosti plynoucí z AML zákona 253/2008 Sb., včetně jeho novelizace 527/2020 Sb. … přehled o stavu identifikaci můžete mít ve své účetní aplikace nebo na firemním portálu.

Prokazatelnost účetních záznamů
Požadavky vyplývající z novely slovenského zákona o účetnictví č. 431/2002 Z. z., schválené 2.11.2021, konkrétně §32 Preukázateľnosť účtovného záznamu, platné od 1.1.2022, který stanovuje povinnosti související s průkazností účetního záznamu, tedy jednoznačnou identifikaci odpovědné osoby a také zabezpečení účetního záznamu proti zneužití či modifikaci.