Novinky

Čo prináša prepojenie ERP HELIOS Inuvio so Signi?

Digitanie podpis dokumentov a ich uloženie do Heliosu! Spojením firemného systému ktorý spravuje všetky firemné informácie a služby pre elektronické podpisovanie SIGNI.com významne zjednodušíte správu zmlúv a urýchlite ich spracovanie. Významným bonusom je odstránenie papierových dokumentov a všetky práce s tým spojené.

Vianočný darček pre pani personalistku

Veľkú časť personálnych dokumentov je možné elektronicky podpisovať bez akýchkoľvek obmedzení. Využite prepojenie vašej personálnej agendy so službou elektronického podpisovania a ušetríte veľa času. Používajte elektronické formuláre prostredníctvom ktorých vám zamestnanci môžu poskytovať požadované informácie. Poskytnite zamestnancom prístup k ich údajom a dokumentom…

Zjednodušte komunikáciu so zamestnancami a podpisujte personálne dokumenty elektronicky

Dnes už väčšina našich zamestnancov používa mobilné aplikácie alebo vie pracovať s webovými aplikáciami, takže je možné realizovať elektronickú komunikáciu alebo elektronické podpisovanie dokumentov…

Štyri kľúčové oblasti pre digitalizáciu účtovníctva

Dokument pre zaúčtovanie vám príde e-mailom. M-Files dokument oddelí od správy a prepojí s vašou agendou a klientom. Zodpovedný pracovník klienta dostane informáciu o prijatí dokumentu a žiadosť o schválenie a doplnenie potrebných informácií. Následne sú službou Finmatics vyčítané dáta doplnené o predkontácie a daňové kódy a uložené do vášho účtovníctva a dokumenty do dôveryhodného archívu. A akú úlohu v tomto automatickom procese hráte Vy, ako odborník, sa dozviete v článku.

Mobilné aplikácie pre servisných technikov

ERPIO Online Service, ktorý už niekoľko rokov dodávame je od októbra tohto roku, pod názvom EOS Lite, pripravený ako on-line služba pre všetkých, ktorí pracujú v teréne. Obzvlášť montérov, mechanikov opravárov, inštalatérov, …

Finmatics automatizuje účtovné procesy

Finmatics je flexibilná sada špecializovaných digitálnych asistentov použiteľná pre vaše inteligentné finančné a účtovné procesy s priamou väzbou na účtovné aplikácie. Aktuálne pre HELIOS Inuvio, Pohoda, Money S3 a Abra Flexibee.

Ako rozvíjať firemný softvér?

Nástroje Data integration tools umožňujú využiť všetky vaše dáta pomocou vopred vytvorených dátových konektorov, prijímať ich z akýchkoľvek systémov, aplikácií a zariadení v reálnom čase, v akomkoľvek objeme, z akéhokoľvek prostredia a bez ohľadu na formát, štruktúru alebo zložitosť.

HELIOS Inuvio & Mobile working

Pri riešení požiadavky „ako prispôsobiť podnikové pracovné procesy stále silnejšej potrebe mobilnej pracovnej sily“ možno využiť možnosti integračných platforiem. Títo „sprostredkovatelia dát a procesov“ prostredníctvom svojich špecializovaných nástrojov sprístupnia firemné dáta pracovníkom využívajúcim mobilné zariadenia.

Darček pre účtovníkov 2022

Spoľahlivá automatizácia rutinných prác šetrí čas DARČEK PRE ÚČTOVNÍKOV 2020. Minulý rok sme predstavili integráciu riešenia rakúskej služby Finmatics, ktorá zabezpečuje automatické čítanie prijatých faktúr a ich predúčtovanie so slovenskými i zahraničnými účtovnými aplikáciami a firemnými systémami. Dnes prostredníctvom tohto riešenia šetria čas veľké účtovné spoločnosti aj malé účtovné kancelárie, ktoré používajú softvér: Helios, Pohoda,…
Read more

Integrační nástroje pro lepší využití dat (česky)

Gartner očekává rychlý rozvoj nástrojů označovaných Data integration tools v následujících letech. Předpokládá, že se významně sníží ruční zpracování a správa dat, rozšíří se využití AI a architektonických vzorů v oblasti datové integrace a v této souvislosti se sníží potřeba IT kapacit.