ERPIO SignProfi

Digitální podpis umožňuje automatizaci, a tím mnoho činností významně urychluje

Rozšiřte svůj firemní informační systém o digitální podepisování dokumentů a využívejte moderní způsoby zpracování a verifikování firemních informací. Přenechte některé činnosti na vašich dodavatelích nebo zaměstnancích, ušetřete čas pomocí hromadné či automatické generace smluv a jiných podepisovaných dokumentů.  

OBLASTI VYUŽITÍINTEGRACETŘI PŘÍKLADYSLUŽBY

Oblasti využití

Tam kde potřebujete odstranit podepisování na papír, při on-line komunikaci či zjednodušení administrativních prací, jako první krok pro automatizaci zpracování smluv, či dalších oblastech…

PERSONÁLNÍ AGENDA

Pro personálním oddělení poskytuje SignProfi usnadnění práce se smlouvami a on-line zpřístupnění osobních informací a dokumentů  jednotlivým zaměstnancům.

PRODEJNÍ OBJEDNÁVKY

V prodejních odděleních SignProfi urychluje proces nabidka-objednávka a současně garantuje závaznost objednávky věrohodným podpisem klientů.

REGISTRACE

Registrace nových zájemců lze s využitím SignProfi realizovat prostřednictvím webového formuláře, který se po vyplnění promění na elektronický dokument a je zaslán zájemci k digitálnímu podpisu. Získaná data se uloží do firemního systému.

HROMADNÉ DODATKY, OPAKOVANÉ SMLOUVY

S automatickou generací smluv na základě parametrů uložených ve firemním systému, Vám SignProfi pomuže s tvorbou, schvalováním, podepisováním i archivací. 

RUČNÍ ÚPRAVY VARIABILNÍCH SMLUV

Ruční úpravy předdefinovaných šablon pro různorodé požadavky klientů v SIGNProfi, nikterak nenarušují proces tvorby a podepisování, ale díky integrovanémnu editoru práci významně zjednodušují.

Integraci zajišťuje platforma ERPIO One

Možnosti integrační a vizualizační platformy ERPIO One jsou univerzální. Vždy zajišťují bezpečný přenost a konverzi dat mezi úložišti a aplikacemi. Současně umožnují sdílení dat prostřednitvím mobilní  nebo webové aplikace. 

Příklad první – personální agenda

Na realizaci digitálního podepisování v personálním oddělení SCONTO Nábytek jsme spolupracovali s partenry Konica Minolta a Digital factory. Je zde využita platforma ERPIO One a Plugin Signi pro HELIOS Inuvio

V jednoduchosti je krása

Informační systém HELIOS Inuvio je unikátní svou přizpůsobitelností. Proto funkce potřebné pro ovládání služby Signi.com – Digitální podepisování, byly integrovány do uživatelského prostředí.

VÝBER ŠABLONY A ZAMĚSTNANCE

V  prostředí Heliosu pracovník HR oddělení přiřadí konkrétnímu zaměstnanci šablonu smlouvy a odešle k digitílnímu podpisu.

PARAMETRY A PRAVIDLA PODEPISOVÁNÍ

Každá šablona obsahuje definice způsobu podepisování, takže při její volbě se automaticky doplní data z Heliosu. Proto vlastní odeslání proběhne na několik “kliků” 

HROMADNÉ ZPRACOVÁNÍ

Přiřazení šablony lze pro vádět pro více zaměstnanců.  Hromadnému zpracování předchází nastavení data pro jednotlivé zaměstnance, následně lze již odesílat všem.

INTELIGENTNÍ FORMULÁŘE

K aktualizaci dat v Heliosu slouží připravené formuláře, které si pracovník HR vyžádá vyplnit. Zaměstnanec doplní data, následně se vytgeneruje dokument pro digitální podpis. Podepsáním se data i dokument uloží.  

WEBOVÝ PŘÍSTUP PRO ZAMĚSTNANCE

Zaměstnanec prostřednictvím webového portálu nebo mobilní aplikace vidí své podepsané dokumenty a své osobní data evidované v Heliosu. Také může vyplňovat inteligentní formuláře a tak zasílat změny v údajích.

PŘÍSTUP PRO PRACOVNÍKA HR I MANAŽERA

Nejenom zaměstnanec, ale i vedení má k dispozici přístup k mobilním a webovým funkcím pro schvalování. Stejně tak i k podepsaným smlouvám a souvisejícím informacím.

Příklad druhý – ruční modifikace obsahu smluv

Integraci jsme realizovali na základě požadavku společnosti VegaTour a partnera Digital factory, prostřednictvím platformy ERPIO One a Pluginu Signi pro HELIOS Inuvio.

Podepisování personalizovaných smluv

Systém HELIOS Inuvio jsme rozšířili o editor smluv s možností automatického doplňování uložených údajů s jehož použitím odešlete zcela novou smlouvu k podpisu během minut.

EDITOR, DATA a UŽIVATELSKÉ ŠABLONY

Prostřednictvím editoru vytváři pracovnící HR obsah  personalisovaných smluv a současně do textu vkladají “Klíčová pole”, která při následné generaci dokumentu doplní z Heliosu požadovaná data. Pro úsporu budoucí práce lze používat a modifikovat “Uživatelské šablony”

EDITOR je součástí SignLite, vyzkoušejte DEMO

STANDARDNÍ HELIOS ŠABLONY 

V prostředí Heliosu pracovník HR oddělení přiřadí konkrétnímu zaměstnanci šablonu smlouvy a odešle k digitílnímu podpisu. Každá šablona obsahuje definice způsobu podepisování, takže při její volbě se automaticky doplní data z Heliosu. Proto vlastní odeslání proběhne na několik “kliků”

PŘÍSTUP PRO PRACOVNÍKA HR I MANAŽERA

Nejenom zaměstnanec, ale i vedení má k dispozici přístup k mobilním a webovým funkcím pro schvalování. Stejně tak i k podepsaným smlouvám a souvisejícím informacím.

Příklad třetí – prodejní objednávky

Integraci jsme realizovali na základě požadavku společnosti DSK Stavebniny a partnera Digital factory prostřednictvím platformy ERPIO One a Pluginu Signi pro Ekonomický systém Pohoda.

Objednávka je nabídka k uzavření kupní smlouvy, její průkazné podepsání usnadňuje obchod a zlepšuje vztahy

Ekonomický systém vygeneruje dokument, do názvu vloží identifikační údaje a předá integrační platformě ERPIO One, která si přečtě potřebná data a dokument odešle k podpisu klientovi.

DOKUMENTY K PODPISU

Základní funkcí je, že Pohoda uloží dokument do sdílené složky, ze které se dokument společně s potřebnými daty přepošle k podpisu.

PODEPSANÉ DOKUMENTY

Podepsané dokumentu se ukládají do sdílené složky a odkaz do do záložky Dokumenty v Pohodě. 

NASTAVENÍ STAVU

Podepsání smlouvy a její uložení je doprovázono automatickou změnu stavu na příslušném záznamu objednávky v Pohodě. 

WEBOVÝ PŘÍSTUP PRO UŽIVATELE

Všechny dokumenty  a jejich stavy jsou přístupné prostřednictvím mobilní a webové aplikace. 

CHCETE NAVRHNOUT INTEGRACI DIGITÁLNÍHO PODEPISOVÁNÍ ?

MÁTE DOTAZY K TÉTO OBLASTI INTEGRACE? 


Napište nám, česky nebo slovensky, prostřednictvím webového formuláře…