Vánoční dárek pro paní personalistku

Paní účetní jsme v uplynulých letech, zásluhou služby Finmatics pro podporu vytěžování dokumentů, významně usnadnili její práci a nyní přinášíme usnadnění pro pracovníky personálního a mzdového oddělení. V účtárně je hlavní přínosem přechod na elektronické dokumenty jejich čtení, účtování a automatické uložení do účetní aplikace.

Vánoční dárek pro účetní, čtěte více…

V HR oddělení je největším přínosem usnadnění komunikace se zaměstnanci, elektronické podepisování a předávání jak smluv, tak i klíčových personálních a mzdových informací.

Ve spolupráci se službou Signi.com propojíme váš personální systém s nástroji pro elektronické podepisování a výrazně zkrátíme čas, který věnujete této agendě.

Velkou část HR dokumentů lze podepisovat bez jakýchkoliv omezení: např. potvrzení o zdanitelných příjmech, souhlas se zpracováním osobních údajů, protokoly o převzetí pracovních pomůcek, popis práce, růžovku, ELDP aj.
U většiny pracovně právních dokumentů je elektronické podepsání možné za dodržení určitých podmínek vyplývajících ze Zákoníku práce: kdy elektronicky je možné podepsat běžným el. podpisem přímo na pracovišti.
U některých negativních pracovně právních dokumentů doporučujeme se ještě držet papírové formy, i když je elektronické podepsání také legální: např. dohoda o ukončení pracovního poměru apod.

Dnes již většina našich zaměstnanců používá mobilní aplikace nebo umí pracovat s webovými aplikacemi, takže je možné realizovat elektronickou komunikaci pro doplnění personálních informací, závazné potvrzování informací nebo elektronický podpis personálních dokumentů a smluv.

Pět jednoduchých kroků vedoucí k podepsání dokumentu, čtěte více…

Chcete vědět více?

Zaregistrujte se na webinář, kde se budeme podrobně zabývat elektronickým podepisování HR dokumentů:

První část je zaměřená na integraci do firemní informační struktury, prezentuje Jindřich Kahoun – CEO společnosti ERPIO

– výhodami elektronického podepisování
– možnostmi integrace s existujícími datovými úložišti
– hromadné zpracování dokumentů k podpisu
– on-line sdílení informací

Část druhá je zaměřená na Digitální podepisování prostřednictvím služby Signi, prezentuje Ondřej Synovec – CEO společnosti Digital Factory

– vlastnosti a přínosy služby Signi
– právní aspekty elektronického podepisování a omezeními aktuální legislativy
– dokumenty, které lze v HR oddělení podepisovat a praktické zkušenosti