Mobilní aplikace pro servisní činnosti pomáhají digitalizovat firemní procesy

Digitalizace servisních procesů přináší mimo jiné to, že technik nepoužívá papír, ale zaznamenává všechny realizované práce, použité materiály, nainstalovaná zařízení a podobně do digitálního servisního výkazu, který je generován v elektronické formě přímo na místě provádění prací. Konečnou podobu výkazu lze upravit podle vašeho firemního vzoru nebo doplnit o grafické prvky pro moderní vzhled. Tímto přístupem firma nejen šetří náklady, zároveň se chová ekologicky a bere ohled na naši planetu.

Co je to digitalizace?
Digitalizace je proces využívání moderních digitálních technik pro přeměnu informací na použitelné formy. Díky digitalizaci už servisní protokol nevyžaduje, aby technik ručně zaznamenával údaje. Servisní výkaz je tedy možné vygenerovat za několik sekund a odeslat e-mailem zákazníkovi (jelikož technik pracuje online, tak je zároveň ihned dostupný v ERP systému firmy pro další zpracování). To znamená, že je minimalizován čas, který technik potřebuje na administrativu a může se plně soustředit na analýzu a vyřešení problému. Informace v reálném čase jsou okamžitě k dispozici zákazníkovi a dalším pracovníkům firmy. S využitím tohoto nástroje vznikne kompletní servisní výkaz, který je souhrnem všech provedených činností, spolu s lehce srozumitelnými obrázky.

Jak mohou mobilní aplikace pomoci digitalizovat vaši firmu?
Běžným přístupem k evidenci servisních výkazů je, že technik s sebou nese veškerou potřebnou dokumentaci (počítač, servisní manuál, papírovou verzi servisního výkazu poskytovatele služeb atd.) A co nevzal, to nemá k dispozici. A na místě výkaz pracně ručně vypisuje. Zároveň takový styl práce většinou neumožňuje, aby měl technik u sebe celou historii servisních zásahů na daném zařízení. Využitím mobilní aplikace si může technik vyhledat a zobrazit všechny předchozí zásahy daného zařízení, zařízení může snadno vyhledat pomocí čárového kódu nebo QR kódu, prohlédnout si technickou dokumentaci související přímo s vybraným zařízením, vyžít přímou navigaci na místo servisu apod. Vyplněním servisního výkazu v mobilní aplikaci se výkaz okamžitě odešle zákazníkovi a zároveň se ihned objeví v ERP systému, kde ho mohou další pracovníci např. zkontrolovat a fakturovat. Nic netřeba skenovat a zasílat ručně na centrálu. Zároveň je možné při digitálním zpracování servisních výkazů průběžně kontrolovat stav naplánovaných servisních výkazů, kde se technik nachází apod.

Výhody digitalizace vaší firmy
Až 20% úspora nákladů, snížené plýtvání papírem a diskovým prostorem. Zvýšení produktivity, jednodušší sdílení servisních výkazů a snížena manipulace s papírovými dokumenty. Zjednodušuje servisní proces protože mobilní aplikace je jednoduchá a technik se rychle naučí ji používat. Poznámka: Pro některé může být jednodušší řídit se pokyny na obrazovce jako číst manuály. Kromě toho je možné mít předpřipravenou širokou škálu navržených šablon servisních postupů včetně oblastí na podrobné diagnostikování, opravy a variace dílů. Možnost vytváření fotografií ze servisu a zakreslení detailů přímo do fotografie, rozšiřuje možnosti vytváření elektronické servisní dokumentace vizuálním způsobem. Tyto možnosti mobilní aplikace poskytují uživateli nástroje k zachycení podrobných informací o konkrétním zařízení a jeho opravách.

Mobilní aplikace posouvají digitalizaci servisních prací na novou úroveň a odlehčují od únavné a časově náročné části – dokumentování servisních prací, včetně případných aktualizací či oprav výkazů. Pracovníci, kteří mají příslušná práva, mohou aktualizovat výkaz kdykoliv je třeba, čímž se vyhnou stresu, ztrátě času a sníží se i množství chyb. Díky této inovativní technologii se technik dostane k potřebným informacím okamžitě, což umožní urychlit servis a tím pádem vybavit více zákazníků. To pomůže zákazníkovi aby nemusel dlouho čekat na provedení oprav a zvyšuje jeho důvěru ve vaši servisní organizaci. Jeho zařízení je tak v nejlepších rukách.