Mobilné aplikácie pre servis pomáhajú digitalizovať vašu firmu

Digitalizácia servisných procesov prináša okrem iného to, že technik nepoužíva papier, ale zaznamenáva všetky vykonané práce, použité materiály, nainštalované zariadenia a podobne do digitálneho servisného výkazu, ktorý je generovaný v elektronickej forme priamo na mieste vykonávania servisu. Konečnú podobu výkazu je možné upraviť podľa vášho vzoru alebo doplniť o grafické prvky pre moderný vzhľad. Týmto prístupom firma nielen šetrí náklady, zároveň sa správa ekologicky a berie ohľad na našu planétu.

Čo je digitalizácia?
Digitalizácia je proces využívania moderných digitálnych techník na premenu informácií na použiteľné formy na rôzne účely. Vďaka digitalizácii už servisný protokol nevyžaduje, aby technik ručne zaznamenával údaje. Servisný výkaz je teda možné vygenerovať za niekoľko sekúnd a je odoslaný e-mailom zákazníkovi (keďže technik pracuje online, servisný výkaz je ihneď dostupný v ERP systéme firmy pre ďalšie spracovanie). To znamená, že je minimalizovaný čas, ktorý technik potrebuje na administratívu a môže sa plne sústrediť na analýzu a vyriešenie problému. Informácie v reálnom čase sú okamžite k dispozícii zákazníkovi a ďalším pracovníkom firmy. S využitím tohto nástroja vznikne kompletný servisný výkaz, ktorý je súhrnom všetkých vykonaných činností, spolu s ľahko zrozumiteľnými obrázkami.

Ako môžu mobilné aplikácie pomôcť digitalizovať vašu firmu?
Bežným prístupom k evidencii servisných výkazov je, že technik so sebou nesie všetku potrebnú dokumentáciu (počítač, servisný manuál, papierovú verziu servisného výkazu poskytovateľa služieb atď.) a čo nezobral, to nemá k dispozícii. A na mieste výkaz pracne manuálne vypisuje. Zároveň takýto štýl práce väčšinou neumožňuje, aby mal technik pri sebe celú históriu servisných zásahov na danom zariadení. Využitím mobilnej aplikácie si môže technik vyhľadať a zobraziť všetky predchádzajúce zásahy daného zariadenia, zariadenie môže ľahko vyhľadať pomocou čiarového kódu alebo QR kódu, pozrieť si technickú dokumentáciu súvisiacu priamo s vybraným zariadením, vyžiť priamu navigáciu na miesto servisu a pod. Vyplnením servisného výkazu v mobilnej aplikácii sa výkaz okamžite odošle zákazníkovi a zároveň sa ihneď objaví v ERP systéme, kde ho môžu ďalší pracovníci napr. skontrolovať a fakturovať. Nič netreba skenovať a zasielať ručne na centrálu. Zároveň je možné pri digitálnom spracovaní servisných výkazov priebežne kontrolovať stav naplánovaných servisných výkazov, kde sa technik nachádza a pod.

Výhody digitalizácie vašej firmy
Až 20% úspora nákladov, znížené plytvanie papierom a diskovým priestorom. Zvýšenie produktivity, jednoduchšie zdieľanie servisných výkazov a znížená manipulácia s papierovými dokumentami. Zjednodušuje servisný proces, mobilná aplikácia sa používa rýchlo a ľahko, dá sa jednoducho vytvoriť v krátkom čase . Poznámka: Pre niektorých môže byť jednoduchšie riadiť sa pokynmi na obrazovke ako čítať manuály. Okrem toho je možné mať predpripravenú širokú škálu navrhnutých šablón servisných postupov vrátane oblastí na podrobné diagnostikovanie, opravy a variácie dielov. Možnosť vytvárania fotografií zo servisu a zakreslenia detailov priamo do fotografie, rozširuje možnosti vytvárania elektronickej servisnej dokumentácie vizuálnym spôsobom. Tieto možnosti mobilnej aplikácie poskytujú používateľovi nástroje na zachytenie podrobných informácií o dotknutom zariadení alebo o oprave.

Mobilné aplikácie posúvajú digitalizáciu servisných prác na novú úroveň a odbremeňujú od únavnej a časovo náročnej časti dokumentácie servisných prác, vrátane toho, keď je potrebné výkaz aktualizovať alebo upravovať. Ostatní pracovníci, ktorí majú príslušné práva, môžu aktualizovať výkaz kedykoľvek je to potrebné, čím sa vyhnú stresu, strate času a znížia možnosť chýb. Vďaka tejto inovatívnej technológii sa technik dostane k potrebným informáciám okamžite, čo umožní urýchliť servis a tým pádom vybaviť viac zákazníkov, čo pomôže zákazníkovi aby nemusel dlho čakať na vykonanie opráv a to dodáva zákazníkovi plnú dôveru vo vašu servisnú organizáciu, že jeho zariadenie je v najlepších rukách.