#ERPIO POHODA-Reporting

Potřebujete pravidelně předávat výsledky nadřízené organizaci? Pak můžete použít #ERPIO-Reporting. Automatizovaně a ve stanovený čas nebo na základě potvrzení o ukončení uzávěrky, vygeneruje požadované reporty a předá v požadovaném formátu na předem stanovené místo. Může to být do sdílené složky v libovolném formátu nebo přímo do cílové databáze.

Hlavní výhodou využití #ERPIO-Reporting pro generaci reportů je úspora práce s vytvářením reportů a hlavně jednoduché vytváření nových reportů nebo modifikace existujících.

PŘÍKLAD POUŽITÍ #ERPIO Reporting ve vazbě na Ekonomický systém Pohoda

Společnost DEUTZ CZ používá Ekonomický systém Pohoda E1 a nadřízená organizace se sídlem v zahraničí používá SAP R3. Interní dohoda v rámci skupiny vyžaduje denní reporty o realizované fakturaci a přehledu dodaného sortimentu, tak aby mohla nadřízená organizace přizpůsobovat výrobu a distribuci náhradních dílů aktuálním stavům a potřebám.

#ERPIO-Reporting čte data po ukončení pracovního dne, zpracuje všechny aktuální doklady, vytvoří report v požadované struktuře a předá do sdíleného úložiště. Následně si systém SAP R3 načte získaná data. V průběhu noci se vše automatizovaně zpracuje a ráno mají manažéři nadřízené organizace k dispozici přehledy o vývoji obchodu, servisu a dodaného sortimentu.

Je to bezesporu úspora. Rozšíření systému SAP není nezbytné realizovat do regionálních poboček. Ekonomický systém Pohoda v ostatních parametrech společnosti DEUTZ CZ zcela vyhovuje.