NOVINKY

Jak se zbavit papírů a pracovat efektivněji ?

V nedávno provedeném průzkumu uvedlo 80% dotázaných, že tisknou minimálně jeden dokument denně!
Také vyšlo najevo, že většina společností obecně používá pro schvalování a podepisování papírové podklady.

M-FILES USNADŇUJÍ PROCESY V OBLASTI ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ

PROFI-MEN je českou personálně poradenskou a vzdělávací společností, která si klade za cíl poskytovat komplexní podporu a služby v oblasti moderního personálního řízení. Do této oblasti spadá provádění personálních auditů, organizačních auditů, budování a rozvoj personálních útvarů, tvorba systémů hodnocení a motivace zaměstnanců, vzdělávání, příprava a trénink zaměstnanců firem a společností z podnikatelské i nepodnikatelské sféry.

M-Files dokáže sjednocovat a spravovat informace uložené v jiných systémech bez provedení migrace

Společnost M-Files Corporation koncem roku 2017 představila svůj nový systém M-Files 2018, který představuje zásadní pokrok ve správě podnikových informací. Nový nástroj Inteligentní vrstva metadat využívá umělou inteligenci, která eliminuje datové sklady a zjednodušuje uživatelům práci, která je tak oproštěna od rušivých vlivů stávajících systémů a procesů. M-Files 2018 s pomocí nového nástroje Inteligentní vrstva metadat…
Read more

M-Files 2018 – malá revoluce (2.)

Zajíc už není v pytli Společnost M-Files v polovině prosince uvolnila k testování první verzi s označením 2018. Zatím tedy s dodatkem RC, Release Candidate. Tím pro zájemce skončila doba slepé důvěry a těšení se na cosi představeného a slíbeného, leč nedostupného.

Digitalizace firem a organizací

Téma digitalizace dokumentů a související automatizace firemních procesů (elektronické workflow) za účelem zvýšení efektivity, bezpečnosti a kontroly nad dokumenty a procesy je stále aktuální otázkou zejména ve středně velkých firmách.

Automatizace správy závazků

Analýzu návratnosti investic (ROI) provádí mnoho společností jako součást náležitých opatření v rámci implementace systému pro správu obsahu (ECM). Analýza návratnosti investic je vynikající prostředek, který měří jejich efektivitu. Spojuje v sobě komplexní analýzu s jasnými a přehlednými výstupy. M-Files poskytuje nástroj, který umožní zpracování analýzy návratnosti investic na základě údajů vyplývajících z automatizace správy závazků. Můžete tak dosáhnout snížení nákladů spojených s papírováním, úspory času stráveného vyřizováním nesrovnalostí, dohledáváním správných dokumentů atp.

Kudy tudy aneb O cestě firemního Dokumentu

Je mnoho cest, kterými se může Dokument na své pouti od zrození vydat. Některé cesty jsou krátké a přímočaré, ze stolu či tiskárny rovnou do koše, na tříděný odpad, samozřejmě. Ty podařenější vedou do dopisní obálky a do světa. Méně zřetelné, ale stejně významné a úspěšné se obejdou bez papírové podoby a putují bleskovou rychlostí…
Read more

M-Files 2018: malá revoluce (1.)

M-Files otevírá brány příštího roku už nyní, když prezentuje, jaké novinky čekají na uživatele M-Files verze 2018. I méně pozorný uživatel si všimne. Některé změny jsou prvnímu pohledu více skryté, ale neoslabuje to jejich význam a dopad. Vybíráme prvních pár novinek, prezentovaných M-Files na webináři dne 13. 11. 2017.

Dostaňte se k důležitým informacím včas

Mobilní aplikace M-Files představují dokonalý nástroj, který umožňuje zákazníkům bezpečný přístup k životně důležitým obchodním informacím bez omezení místa pobytu a času. Jejich inovace, kterou prošly ve druhém kvartálu letošního roku, přináší zákazníkům řadu vylepšení a významných změn. Mobilní aplikace M-Files jsou dostupné od roku 2013. Od té doby získaly mnoho vynikajících funkcí zvyšujících jejich uživatelské využití. Ve…
Read more

AirFiles: 3 svobodné myšlenky v profesionálním balení

Potřebujete mít pořádek ve firemních dokumentech? Zadáte „správa dokumentů“ do svého oblíbeného internetového vyhledávače a dostanete nesčetně odpovědí. Výborně, nejste tedy sami, kdo má stejnou potřebu. Jak vybrat? Hledáte „Gartner“ nebo „best of DMS“. Opět desítky výsledků. Výborně, je z čeho vybírat. Pokračujete dál a dál, hledáte reference, firmy Vaší velikosti, dodavatele.