Dátová integrácia ako služba

Poskytujeme nástroje na prenos dát medzi firemnými aplikáciami, mobilnou technikou a cloudovými službami. Zaistíme operatívne a bezpečne odovzdanie dát a dokumentov tým, ktorí ich aktuálne potrebujú.

Mobilné a webové aplikácie zjednodušia prácu zamestnancom aj klientom.


Aké bude vaše prepojenie?

Podľa typu spracovania dát

Dátová pumpa” umožňuje prenos aktuálnych aj archívnych dát do dátových skladov pre analytické nástroje. “Vzdialené spracovanie” zaistí prenos firemných údajov do vzdialenej aplikácie na spracovanie a ich následnú aktualizáciu. “Obojstranná spolupráca” rozširuje možnosti práce zamestnancov s využitím integrovaných externých aplikácií a služieb.

Potrebujete pracovať na cestách?

Mobilita je súčasťou každej integrácie

Všetky dáta a dokumenty, ktoré máte v kancelárii si môžete “vziať so sebou” a používať vzdialene. V skutočnosti, však zostávajú stále na rovnakom mieste, navyše prostredníctvom ERPIO.App a ERPIO.Web, teda univerzálnych mobilných aplikácií, k nim získate prístup.

Viac o mobilite

ERPIO One

ERPIO One je inovatívna platforma so širokými možnosťami prepájania podnikových aplikácií, ktoré potrebujete pre efektívnejšie spracovanie a riadenie firemných zdrojov

Automatizácia účtovných procesov

Financie

Mobilný technik, firemné dáta na cestách

Služby

On-line elektronický podpis 

Služby

Nástroje na riadenie marketingu a obchodu

Obchod

Aktuálne novinky o integrácii firemných aplikácií

Vianočný darček pre pani personalistku

Velkou část personálních dokumentů lze elektronicky podepisovat bez jakýchkoliv omezení. Využijte propojení vaši personální agendy se službou elektronického podepisování a ušetříte spoustu času. Používejte elektronické formuláře jejichž prostřednictvím vám zaměstnanci mohou poskytovat požadované informace. Poskytněte zaměstnancům přístup k jejich údajům a dokumentům…

Read more

Zjednodušte komunikáciu so zamestnancami a podpisujte personálne dokumenty elektronicky

Dnes již většina našich zaměstnanců používá mobilní aplikace nebo umí pracovat s webovými aplikacemi, takže je možné realizovat elektronickou komunikaci nebo elektronické podepisování dokumentů…

Read more

Štyri kľúčové oblasti pre digitalizáciu účtovníctva

Dokument pro zaúčtování vám přijde e-mailem. M-Files dokument oddělí od zprávy a propojí s vaši agendou a klientem. Odpovědný pracovník klienta obdrží informaci o přijetí dokumentu a žádost o schválení a doplnění potřebných informací. Následně jsou službou Finmatics vyčtená data doplněna o předkontace a daňové kódy a uložena do vašeho účetnictví a dokumenty do důvěryhodného archívu. A jakou roli v tomto automatickém procesu hrajete Vy, jako odborník, se dozvíte v článku.

Read more