Jedna platforma pre veľa riešení ...

Erpio One je univerzálny nástroj na integráciu aplikácií, mobilitu a spracovanie firemných dát. Pre lepšiu ilustráciu uvádzame príklady použitia našej integračnej a vizualizačnej platformy.

Čo to je ERPIO One ?

ERPIO One je služba, ktorá poskytuje dve kľúčové vlastnosti: INTEGRÁCIU – prepájanie dát a MOBILITU – vzdialenú prácu. V jednom prostredí tzv. Integračnej a vizualizačnej platforme poskytuje integračné nástroje, ktoré umožňujú vznik mobilných aplikácií (bez programovania) s väzbou na ľubovoľné dátové úložiská a cloudové aplikácie. Spomínané dve kľúčové vlastnosti je možné aplikovať nad firemnými informačnými systémami a rozšíriť ho o funkcie, ktoré neobsahuje a to prepojením so špecializovanými aplikáciami a cloudovými službami alebo „iba“ vytvorením mobilnej či webovej aplikácie pre vzdialenú prácu. 

Integračná platforma ERPIO One pomáha dodávateľom špecializovaných aplikácií a cloudových služieb rozšíriť portfólio svojich klientov a významne zjednodušiť práce súvisiace s integráciou. Pomáha tiež dodávateľom a správcom rozširovať funcionalitu firemných systémov o nástroje tretích strán, mobilnú prácu alebo webové portály.


ERPIO One je tiež “framework”, ktorý podporuje tvorbu úplne nových aplikácií, autonómnych s vlasnou databázou, alebo s väzbou na už existujúce aplikácie tretích strán. Umožňuje budovanie firemných informačných systémov, úplne podľa vlastných predstáv, s využitím existujúcich komponentov, aplikácií alebo cloudových služieb.

NÁSTROJE INTEGRAČNEJ PLATFORMY ERPIO ONE

 Naša integračná platforma využíva niekoľko špecializovaných nástrojov, ktoré spolu efektívne a bezpečne komunikujú, aby zabezpečili rôznorodé požiadavky na výmenu dát.

erpio.one middleware

Middleware umožní definovať komunikačné balíčky, využívať už preddefinované a nastavovať pravidlá, štruktúru a vlastnosti prenášaných dát. Middleware je mozgom celej integračnej platformy.

erpio.one gateway

Prostredníctvom Gateway pripojíte svoje dáta jednoducho a bezpečne k integračnej platforme. Všetky prenosy sú úplne pod vašou kontrolou a bez nutnosti znižovať bezpečnosť vašej infraštruktúry.

erpio.one app

 Mobilná aplikácia umožňuje pracovať s dátami ľubovoľného firemného systému, jednoducho vytvárať špecializované funkcie a kontrolovať firemné dátové toky. Je určená pre iOS, Android a Windows UWP.

erpio.one web

 Webová aplikácia umožňuje pracovať s dátami ľubovoľného firemného systému, jednoducho vytvárať špecializované funkcie a kontrolovať firemné dátové toky. Je určená pre ľubovoľný internetový prehliadač.

erpio.one middleware je sada nástrojov na nastavenie spôsobu spracovania, vizualizácie a konverzie dát

o

 Vytvárajte ľubovoľné pracovné priestory “Workspaces” pre vaše integračné a vizualizačné potreby. Poskytujte prístupy pre vašich užívateľov so špeciálnymi potrebami na spracovanie firemných dát.

DEFINÍCIA DÁT A DÁTOVÝCH ZDROJOV 

Zdroje dát” umožňujú definovať, pomenovať a konfigurovať jednotlivé dátové kanály, ich vlastnosti, štruktúru a názvoslovie spracovávaných dát.

KONVERZIA DÁTOVÝCH ŠTRUKTÚR 

 Prostredníctvom ERPIO One modulu “Dátové sady” je možné nastaviť, ako podmnožinu spracovávaných dát, ich štruktúru a vlastnosti, tak aj akcie, ktoré v rámci spracovania majú alebo môžu byť vykonávané.

PREDPRIPRAVENÉ REŠENIA   

 ERPIO One “Balíčky” umožňujú všetky nastavené definície v rámci jedného pracovného priestoru “Workspace” uložiť ako predlohu pre ďalšie podobné riešenia, na predaj alebo pre menej skúsených užívateľov, ktorí si následne zvolenú integráciu dokážu sami sprevádzkovať.

OBOROVO ZAMERANÁ VIZUALIZÁCIA 

Vizualizácia dát vrátane ich, na základe práv, povolených modifikácií sú základnými vlastnosťami ERPIO One modulu “Plochy“. Mobilné a webové aplikácie dokážu tieto dáta, akcie a pracovné postupy poskytnúť používateľom prostredníctvom ich mobilnej výpočtovej techniky.

erpio.one gateway umožňuje čítať a zapisovať dáta, vytvárať, ukladať a mazať dokumenty alebo zložky

Všetky bežne používané formáty firemných dát sú dostupné prostredníctvom nástrojov erpio.one gateway

SÚBORY

XLS, XLSX,
XML, ISDOC,
DBF, TXT 

DATABÁZY

Všetky relačné databázy, ktoré používajú jazyk SQL (Structured Query Language)

API ROZHRANIE

Všetky aplikácie, ktoré disponujú api rozhraním pre prístup k vlastným dátam.

ZLOŽKY

Pre prenos dokumentov, ich vytváranie a editáciu je možné pracovať so zložkami.

INTEGRÁCIA A VIZUALIZÁCIA 

Vizualizácia dát s platformou  erpio one umožňuje mobilnú prácu manažérom aj zamestnancom 

Aplikácia za pár minút bez programovania

Pri tvorbe mobilných alebo webových aplikácií je možné využívať integrované nástroje a pripravené komponenty. Bez programovania je možné vytvárať aplikácie, ktoré súčasne fungujú na mobilných zariadeniach a vo webových prehliadačoch, podľa toho čo používateľom lepšie vyhovuje.

Mobilné aplikácie

Aplikácia je dostupná na Google Play, Apple Store a Windows Marketplace. Po inštalácii a prihlásení môže používateľ pracovať v prostredí, ktoré sme mu pripravili. Kedykoľvek môžeme prostredníctvom ERPIO One prostredie vylepšovať a dopĺňať nové funkcie. Užívateľ môže s aplikáciou pracovať na telefóne, tablete notebooku alebo počítači.

Webová aplikácia

Aplikácia je dostupná v ľubovoľnom webovom prehliadači na adrese  https://web.erpio.app/. Užívateľ nemusí nič inštalovať, iba sa prihlási svojim menom a heslom. Pracovné prostredie je veľmi podobné mobilnej aplikácii. Užívateľ môže s aplikáciou pracovať na ľubovoľnom zariadení.
Aplikácia je dostupná v ľubovoľnom webovom prehliadači na adrese

Referencie

ERPIO One používajú naši klienti a partneri na integráciu dát v rôznych oblastiach svojich aktivít

MONTEA CZ s.r.o.

Kontaktujte nás!
Je to len chvíľka…

Zameriavame sa na partnerstvo a spoluprácu. S každou novou integráciou vytvárame štandardy, ktoré je možné ďalej používať. Pokiaľ viete o potrebe zmysluplnej integrácie dát alebo chcete vyskúšať naše nástroje, neváhajte a napíšte nám.

NAPÍŠTE UŽ TERAZ