M-Files Správa zmlúv

Moderné riešenia pre správu zmlúv zvyšujú produktivitu a znižujú riziká tým, že organizáciám umožňujú ľahko a bezpečne automatizovať procesy a elektronicky podpisovať dokumenty na akomkoľvek zariadení

KĽÚČOVÉ VLASTNOSTI M-FILES CMS

Všetko prehľadne a na jednom mieste

M-Files Digital WorkPlace umožňuje integrovať návrhy zmlúv aj ich elektronicky podpísané originály so záznamami a agendami firemného systému

M-Files CMS
„Systém pre správu zmlúv”

TVORBA ZMLÚV

Tak ako vytvorenie zmluvy z predlohy s doplnením kľúčových údajov (metadát), tak aj evidencia verzií po vykonaných zmenách prebieha automatizovane.

PRIPOMIENKOVANIE

Úpravy a schvaľovanie v rámci firmy je riadené podľa preddefinovaného workflow a všetky vykonané zmeny a úlohy sú zaznamenané.

ELEKTRONICKÝ PODPIS

Súčasťou schvaľovacieho workflow môže byť aj automatické odovzdanie zmluvy partnerovi na podpis, bez toho aby ste museli zmluvu vytlačiť a následne ju po podpise skenovať.

ARCHÍV ZMLÚV

Po podpise je elektronický originál automaticky uložený do archívu a zodpovedné osoby sú o tom informované. Súčasne sa spúšťa kontrolné workflow, ktoré “stráži” kľúčové termíny a úlohy ktoré so zmluvou súvisia.

PREHĽADÁVANIE

Oprávnení používatelia môžu zmluvy vyhľadávať alebo full-textovo prehľadávať, zostavovať užívateľské zoznamy a prehľady.

INTEGRÁCIA

Integrácia s firemnými dátami uloženými pod správou informačných systémov ako aj využívanie firemných číselníkov pre tvorbu obsahu zmlúv, je štandardnou vlastnosťou.

M-Files spravuje celý životný cyklus zmluvy, od jej vytvorenia až po archiváciu

1. Požiadavka a začatie prípravy zmluvy

Šablóny zmlúv možno použiť na zefektívnenie začatia postupu spracovania zmluvy. Spravujte knižnicu schválených a verziovaných šablón zmlúv.

2. Návrh a prerokovanie

Počas procesu návrhu a schvaľovania sú koncepty zmlúv verziované. Integrácia Microsoft Office a Office 365 uľahčuje prácu a podporuje spoluprácu členov tímu.

3. Kontrola a schválenie

Flexibilné pracovné postupy umožňujú viacstupňové kontroly a schvaľovanie.

4. Elektronický podpis

Dokumenty je možné podpisovať pomocou funkcií prepojených nástrojov DocuSign, iSmlouva, signatus alebo mobilnej aplikácie M-Files.

5. Realizácia a plnenie

Míľniky, povinnosti a problémy sú spravované pomocou automatických priradení, oznámení a úloh.

6. Spravovať a riadiť

Zmluvy sú indexované pomocou kľúčových metadát, ako sú klienti, projekty alebo vlastnosti, ktoré pomáhajú dynamicky organizovať obsah. Zmeny, prílohy a ďalšie súvisiace dokumenty možno prepojiť s hlavnou zmluvou a dynamicky riadiace panely sledujú stav, vypršanie platnosti a ďalšie míľniky.

7. Hľadať a zobrazovať

Pokročilé vyhľadávanie a flexibilné prehľady zaisťujú rýchle zobrazovanie zmlúv.

8. Archivovať

Automatizujte ručnú obnovu i archiváciu. Na strane predaja upozorňuje na dátum vypršania platnosti a poskytuje viac priestoru na predaj a doplnkový predaj.

Riešenia pre správu kontraktov novej generácie, ako je M-Files CMS,
umožňujú organizáciám automatizovať procesy riadenia kontraktov a zároveň zabezpečiť, aby sa riziko znížilo.

TÁTO infografika ilustruje PROCES SPRAVY ZMLÚV

To najdôležitejšie o nás, našich ľuďoch, firme a produktoch sa dozviete od našich zákazníkov

Naši klienti