FINMATICS first


Rýchla a jednoduchá
automatizácia účtovníctva,
ktorá vás zbaví zbytočných papierov

SKENOVANIE DOKUMENTOV

Najrýchlejším a najefektívnejším spôsobom ako nahrať dokumenty je využitie unikátneho e-mailu. Nahratie je
možné aj prostredníctvom mobilnej aplikácie, klasickým skenovaním či presunutím pomocou Drag and Drop z prostredia vášho počítača.

VYŤAŽENIE A KATEGORIZÁCIA

Obsahuje nahraný dokument viacero dokladov? Umelá inteligencia dokument rozdelí a získa z neho jednotlivé
doklady vrátane príloh.

SCHVAĽOVANIE A ÚPRAVA

Nechajte silu umelej inteligencie, aby vám pomohla nastaviť schvaľovacie procesy. S Finmatics môžete okamžite
digitalizovať a automatizovať procesy schvaľovania faktúr
a iných dokumentov.

PRENOS DO ÚČTOVNÍCTVA

Všetky získané dáta je možné prostredníctvom
pripravených nástrojov alebo Erpio konektorov
preniesť do vášho účtovníctva.

Ako funguje Finmatics?

Zbavte sa zbytočných papierov a chybovosti pri prepisovaní dát.

Riešenie je kompatibilné s najrozšírenejšími účtovnými a firemnými systémami

Rádi vám poskytneme bližšie informácie

Spoločnosť ERPIO je integračným a obchodným partnerom rakúskej spoločnosti Finmatics pre Česko a Slovensko.

Napíšte nám…