Mobile Team – iniciatíva na podporu digitalizácie a mobility firemných informácií

Na začiatku, pred založením spoločnosti ERPIO, existovala spolupráca s partnermi, odborníkmi v oblasti firemných aplikácií a spoločnosťami, ktoré firemné aplikácie dodávajú. Pôvodným zámerom skupiny spolupracujúcich ľudí bolo na jednej strane poradenstvo v oblasti mobility a digitalizácie a na strane druhej zhromažďovanie požiadaviek, ako podklad na vývoj “univerzálnej mobilnej aplikácie” na firemné použitie. Najzaujímavejšia spolupráca prebiehala s dodávateľmi z oblasti Business Intelligence (dnešná Gimmedata a Corpis Maps), oblasti správy elektronických dokumentov (M-Files, Digital Resources a CDC Data), automatizovaného čítania dokumentov (Finmatics) alebo mobilných skladových a obchodných aplikácií (CRM Nitra).

ERPIO s.r.o. CZ – Jindřich Kahoun založil spoločnosť začiatkom roka 2017

Poradenská činnosť po krátkom období viedla k potrebe realizovať softvérové dodávky a súvisiacu podporu dodaných riešení a vynútila si potrebu založiť spoločnosť, ktorá tieto aktivity zastreší. Vývoj integračnej a vizualizačnej platformy boli v tom čase ešte na začiatku, preto sme sa rozhodli prípravné obdobie financovať dodávkami DMS systémom od spoločnosti M-Files. Začiatkom roka 2017 Jindřich Kahoun založil spoločnosť ERPIO s.r.o.. Jeho prví kolegovia sa špecializovali na kľúčové oblasti našich aktivít. Oldřich Hlaváčik na digitalizáciu firemných dokumentov a procesov s nimi súvisiacimi, M-Files, Pavol Farkaš na vývoj riešení pre mobilitu a integráciu s ERP, ERPIO One a Kamil Kryčer na vývoj a integráciu s aplikáciami tretích strán, API a pluginy.

ERPIO s.r.o. SK – Pavol Farkaš rozbieha náš biznis na Slovensku

V roku 2019 začala fungovať naša dcérska spoločnosť ERPIO s.r.o. SK. Hneď po dokončení vývoja prvej verzie ERPIO One a jej nevyhnutnej súčasti pre mobilitu, komponentu ERPIO.App, sme pod vedením Pavla Farkaša realizovali prvé dodávky integračných riešení. Pavol Farkaš je kľúčovou osobou spoločnosti a ako produktový manažér pre mobilitu nielen vyvinul ERPIO.App, ale aj vytvoril naše prvé dve riešenia ERPIO Online Service a ERPIO Accounting, s ktorými realizoval množstvo úspešných implementácií a nadviazal nové partnerstvá s dodávateľmi ERP aplikácií.

M-Files – kľúčový produkt pre rozbeh firmy

Oldřich Hlaváček realizoval v rokoch 2018 – 2021 množstvo úspešných implementácií, z ktorých výnosu sme mohli rozvíjať firmu, a hlavne financovať vývoj ERPIO One. Aj keď sme od samého začiatku vedeli, že M-Files úplne nezapadá do našej produktovej stratégie, boli a sú pre nás dôležitým produktom pre stabilizáciu a rozvoj našej spoločnosti.

Ďalší rozvoj ERPIO One si vyžiadal prvú investíciu

S rozšírením počtu objednávok na integračnú platformu ERPIO One sme začali preškoľovať kolegov na tento produkt a súčasne pokračovali vo vývoji, aby sme uspokojili nové požiadavky našich klientov. Financovanie sme sa rozhodli vyriešiť tzv. „anjelskou investíciou“ a oslovili sme fyzické osoby s návrhom kapitálového vstupu do spoločnosti. Dohodu o nových spoločníkoch sme realizovali koncom roka 2021.

Po piatich rokoch máme funkčnú technológiu, ktorá pomáha modernizovať firemné dátové toky

Stratégia pre ďalšie obdobie obsahuje tri skupiny produktov a služieb, ktoré ďalej rozvíjame a dodávame. Hlavným produktom a našou „vlajkovou loďou“ je ERPIO One – produkt, ktorý má najväčší potenciál pre ďalší rozvoj. Bezprostredne nasledujú nadstavbové riešenia vytvorené našou spoločnosťou alebo v spolupráci s partnermi. Ide predovšetkým o ERPIO Online Service a ERPIO Accounting. Tretím pilierom našich podnikateľských aktivít sú služby v oblasti digitalizácie dokumentov prostredníctvom DMS M-Files.