AKÉ SÚ MOŽNOSTI

Z pripravených komponentov vám “poskladáme” mobilný servis presne podľa vašich potrieb!

AKÉ SÚ MOŽNOSTI SPREVÁDZKANIA A POUŽÍVANIA

ERPIO Online Service je navrhnutý tak, aby ho mohli používať malí aj veľkí podnikatelia, v akomkoľvek prostredí, s väzbou na existujúce informačné zdroje alebo úplne samostatne. 

SYMBIÓZA

Využíva dátové úložisko hostiteľského systému, kde sú uložené všetky servisné informácie s väzbou na ostatné firemné a ekonomické údaje.

***
Spracovanie jedných dát z dvoch rôznych prostredí. Jednotné zálohovanie…
***

Pripravené pre:

HELIOS Inuvio
Pohoda E1

INTEGRÁCIA

Využíva vlastné úložisko pre všetky servisné činnosti a potrebné firemné informácie získava integráciou (čítaním) dát z externých firemných aplikácií.

***

Pripravené pre ľubovoľnú firemnú aplikáciu, ktorá umožní čítanie, zápis alebo import dát.
***

Integráciu zabezpečuje

platforma
ERPIO One

AUTONÓMIA

Využíva vlastné úložisko pre všetky servisné činnosti a podporuje obstaranie alebo import kľúčových informácií, ako sú organizácie, typy servisných činností, používaný materiál, servisované zariadenia, zákazky alebo zmluvy, servisná dokumentácia

a iné.

***

Určené pre malé tímy alebo jednotlivcov, ktorí potrebujú mať všetku agendu stále pri sebe

Niekoľko vlastností, ktoré uľahčujú prácu

Odstránenie papierových podkladov a využitie mobilnej práce, ako je podpisovanie, navigácia, fotenie, zdieľanie a ukladanie zjednodušuje, zrýchľuje a prináša úspory. Prehľad štandardných vlastností, ktoré môžete využiť.

Generácia servisných požiadaviek

Požiadavky na servisné zásahy môžu byť vytvárané ručne na základe komunikácie s klientom, automatizovane na základe parametrov uvedených v zmluve, importom objednávok z firemnej aplikácie alebo ich klient zadáva prostredníctvom webovej stránky.

Definícia servisných činností 

Servisné požiadavky môžu obsahovať predvyplnený zoznam prác a materiálov, vytvorený na základe ponuky alebo kalkulácie.

Prednastavené práce a materiál, uľahčujú pracovníkom v teréne kontrolu úplnosti vykonaných prác.

Plánovanie a riadenie prác

Plánovanie spočíva v uvedení času a pracovníkov, ktorí majú požiadavku realizovať. Pre plánovanie sú k dispozícii rôzne typy zobrazenia: Kalendárové, Časová os, Kanban nástenka alebo prehľadná tabuľka

Viac…

Vytvorenie a podpis výkazu

V prostredí mobilnej aplikácie pracovník zadá vykonané práce, spotrebovaný materiál, priradí zariadenie, pripojí fotografie a nechá elektronicky podpísať. V prípade, že má prácu a materiál preddefinovaný, označí položky, ktoré realizoval.

Viac…

Spracovanie a fakturácia

Po dokončení resp. podpísaní servisného výkazu je vykonaná kontrola a fakturácia. Všetky prenosy prebiehajú okamžite a zodpovedné osoby vidia aktuálne stavy. Podklady pre fakturáciu sú automaticky importované do účtovných aplikácií na ďalšie spracovanie.

Vyhodnotenie a reporty

.

Jednoduché a prehľadné ovládanie na mobilnom zariadení

Najčastejšie používané komponenty

Plánovanie a riadenie prác

Dispečer, technici či montéri vidia aktuálne informácie o plánovaných, práve realizovaných alebo ukončených servisných aktivitách. Podľa pracovnej pozície má každý prístup k údajom, ktoré pre svoju činnosť potrebuje.

Kalendár

Kalendár vidí každý pracovník podľa svojho zaradenia. Mechanik vidí vlastný, technik kalendáre svojho tímu a manažér všetky.

Kapacitný plán (časová os)

Zobrazenie servisných zásahov v prostredí časovej osi odhalí nesprávne zaplánovanie alebo voľné kapacity.

Kanban nástenka

Servisné zásahy v závislosti od ich aktuálneho stavu je možné prehľadne zobraziť na mobilnom zariadení alebo na televízii v dispečingu.

Vytvorenie a podpis výkazu

Evidencia práce a dochádzky

Každý pracovník vidí na mobile svoj kalendár, resp. plán činností. V priebehu realizácie zadáva čas začatia práce poprípade čas začatia cesty ku klientovi.

Zadanie vykonanej práce a materiálu

Pracovný list sa tvorí automaticky. Po ukončení všetkých prác, doplnení  materiálu, vložení fotografií a súvisiacich dokumentov je možné odovzdať na pospis.

Elektronický podpis a odoslanie

Pracovný list sa odberateľovi predkladá na podpis na mobilnom zariadení. Podpis môže byť doplnený o časovú pečiatku. Týmto je práca ukončená a pracovný list je odoslaný klientovi.