Ako rozvíjať firemný softvér?

Best Of Breaf alebo ERP?

Rozhodujete sa pre nový softvér na riadenie firemných aktivít alebo ste v minulosti stáli pred týmto rozhodnutím? Pri príprave na nasadenie nového softvéru, či už je to prvýkrát alebo ste sa rozhodli pre výmenu existujúceho, je vašim cieľom aby ste podporili svoj budúci úspech a zaistili dlhodobú použiteľnosť. Máte možnosť zvoliť samostatné špecializované aplikácie (Best of breaf) pre požadované agendy, ako sú marketingové nástroje, skladové hospodárstvo, riadenie projektov, správa ekonomických informácií a pod. alebo jeden centralizovaný systém (ERP), v ktorom sú všetky agendy prepojené.

Ktorou cestou sa vydať?

V dobách, kedy sme ešte nepoužívali cloudové aplikácie (SaaS), bolo vytvorenie firemnej informačnej štruktúry postavenej na samostatných aplikáciách významne komplikovanejšie z dôvodu ich prepájania, následného rozvoja a správy. Ide o “kolobeh” aktivít, ktoré museli byť urobené v prípade, že niektorý dodávateľ vykonal upgrade svojho softvéru a vy ste sa rozhodli ho nasadiť. Najprv ste museli zaistiť podmienky pre inštaláciu, vykonať kontrolu a aktualizáciu dátových mostíkov, čo mnohokrát vyvolalo požiadavky na zmeny nastavenia ostatného softvéru alebo ďalších ICT komponentov. Veľakrát išlo o vynútenie zmeny operačného systému, databázového servera alebo posilnenie hardvéru. Oproti tomu pri ERP systémoch, ak ste používali štandardné súčasti, takéto situácie nenastávali a upgrady prebiehali riadeným spôsobom.

Software as a service (SaaS) všetko uľahčuje...

Dnes je situácia iná, oveľa jednoduchšia, pretože môžete využiť oba typy softvéru súčasne. Cloudové aplikácie odstraňujú potrebu zaoberať sa upgradmi, operačným systémom, databázami aj hardvérom a poskytujú „rozhranie“ pre odovzdávanie dát. Takže ich používanie je jednoduchšie a lepšie sa prepájajú s používaným softvérom. S ich nástupom sa zjednodušilo rozširovanie firemných aplikácií o ďalšie agendy a zvýšila sa aktuálna hodnota používaného softvéru tým, že nie je nevyhnutné ho nahrádzať z dôvodu nedostatočnej funkcionality, ale túto funkcionalitu je možné získať formou doplnkového riešenia, prostredníctvom nejakej cloudovej aplikácie. Takto je možné postupne budovať heterogénnu informačnú štruktúru spoločnosti, bez ohľadu na veľkosť a zameranie firmy.

Integračná platforma uľahčuje rozširovanie firemných systémov

Hovoríme že “integrácia nahrádza migráciu” a myslíme tým, že pokiaľ vám niečo nevyhovuje, môžete to nahradiť niečím iným, čo pripojíte a nemusíte tak existujúci softvér opúšťať. Zvlášť vtedy, ak časti používateľov vyhovuje. Pre tých, ktorí potrebujú nové vlastnosti môže byť rozšírený o integrovanú nadstavbovú aplikáciu.

Takto napríklad nad mnohými českými a slovenskými účtovnými aplikáciami fungujú nadstavbové analytické nástroje, ktoré získavajú pravidelne a automaticky dáta prostredníctvom integračnej platformy.

Druhým takým príkladom je mobilita. Veľa firemných aplikácií je vytvorená v client-server architektúre a neposkytuje prostredie pre mobilnú prácu. Nástroje ako napríklad Mobilný servis však potrebuje len časť firemných zamestnancov, aby si zjednodušili svoju prácu. Mobilného klienta týmto spôsobom je možné získať aj pre akékoľvek iné použitie s významne nižšími nákladmi, než prechádzať z celým firemným systémom na novú architektúru.

Účtovníci si tiež môžu významne uľahčiť prácu tým, že využijú nadstavbové aplikácie pre automatizované čítanie prijatých dokladov alebo ukladanie elektronických dokumentov do archívu, či už používajú Pohodu, Money, Helios, Flexibee alebo akýkoľvek iný účtovný softvér.

Dôvody pre rozšírenie vlastností aktuálneho informačného systému sú najčastejšie spojené s:

  • mobilným spracovaním firemných dát,
  • digitalizáciou a správou dokumentov,
  • využitím nástrojov umelej inteligencie (AI),
  • analýzou a vyhodnocovaním firemných údajov,
  • alebo pripájanie CRM aplikácií.