FINMATICS pro účetní společnosti

FINMATICS

Zjednodušte zpracování faktur a paragonů s využitím
umělé inteligence a ušetřete si spoustu manuální práce a překlepů…

Můžete získat software, který zabezpečí oddělení jednotlivých dokumentů při hromadném skenování, přečte jejich obsah a vyplní všechna políčka, která potřebujete, doplní předkontace, daňové kódy, nákladová střediska a zapíše prostřednictvím integrační platformy tato data do vašeho účetnictví.
Také, podle potřeby, uloží elektronické dokumenty do řízeného archívu, včetně meta-dat potřebných pro jejich následné používání.

Pro společnosti poskytující účetní a daňové služby

Poskytnete svým klientům jednoduchý nástroj pro předávání dokumentů, snížíte chybovost, odstraníte rutinní přepisování dokladů do účetnictví a naučíte systém predikovat předkontace a nákladová střediska.

Nástroje využívající umělou inteligenci poskytují významné zjednodušení práce na straně jedné a sníženích chybovosti na straně druhé. Navíc vytvářejí základ pro automatizaci práce, která má výrazný vliv na cenu ve společnostech poskytujících účetní a daňové služby.

Jednoduché přenesení elektronických dokumentů

Doklady můžete vy nebo vaši klienti přímo skenovat v prostředí internetového prohlížeče, nahrávat prostřednictvím mobilního zařízení, posílat e-mailem na zvolenou adresu nebo přenášet ze sdílené složky.

Rozdělení na jednotlivé dokumenty

Pro skenování můžete používat výkonné a rychlé skenery, které dokáží za krátký čas naskenovat velké množství například přijatých faktur do jednoho souboru a nechat na umělé inteligenci jejich oddělení.

Vytěžení požadovaných hodnot a doplnění kontací

IAplikace si převede získaný dokument do prohledávatelné a čitelné formy, přečte všechna políčka, která potřebujete, zkotroluje s číselníkem organizací a doplní účet nebo číslo kontace, daňový kód, případně nákladové středisko.

Přenos dat do účetnictví a dokumentů do archívu

Vytěžené dokumenty jsou uloženy do inteligentního archívu včetně metadat pro jejich evidenci a následné použití. Získaná data jsou přenesena do účetní aplikace včetně odkazu na dokumenty v archívu.

FINMATICS = Automation and Simplification of Accounting Processes with ABACUS Intelligence®

Propojte umělou inteligencí s vašim účetnictvím

Zajistíme přenos a uložení získaných dat do libovolného účetního či firemního systému. Pro nejvíce rozšířené firemní aplikace je zprovoznění přednastavené a je součástí služby.
Podrobnosti o cenách, vlastnostech a způsobu propojení najdete v níže uvedených příkladech.

 POHODA

HELIOS Orange

 ABRA Flexibee

 BMD

SAP