Co přináší propojení ERP HELIOS Inuvio se Signi?

HELIOS Orange patří mezi nejrozšířenější podnikové informační systémy pro segment SME neboli malé a střední podniky. Je především šit zákazníkům na míru, kdy si mohou vybírat z několika modulů v různých podnikových oblastech, které potřebují v rámci interního informačního systému pokrýt.

Je to moderní informační systém, který poskytuje uživateli zcela nový a inovativní přístup ke strategickým, firemním datům. Zrychluje každodenní práci a přináší celou řadu nových funkcionalit a vylepšení.

Konektor pro přenos smluv a jiných dokumentů do služby SIGNI pro elektronický podpis je vytvořen v prostředí Integrační a vizualizační platformy ERPIO One. Umožňuje dokumenty uložené v informačním systému HELIOS Orange automaticky přenášet k podpisu a podepsané zase ukládat zpět. Konektor doplní do Heliosu nástroje pro nastavení způsobů schvalování a podepisování, stejně tak jako definici zainteresovaných osob.

Na následujícím videu se můžete podívat jak jednoduchá je práce se smlouvami s použitím elektronického podepisování…

Zjednodušte zpracování smluv a kontraktů

Celý informační systém HELIOS Orange je založen především na rychlé a intuitivní práci. Prostředí platformy je přehledné – a stejně tak i tvorba a práce s dokumenty. Vytvořenou smlouvu nebo jiný dokument určený k schvalování nebo podepisování si uložíte přímo do vašeho systému HELIOS Orange. U každého dokumentu v poli „Úroveň stromu dokumentů“ vyberete požadované chování daného dokumentu při podepisování prostřednictví SIGNI.

Následně (viz obrázek) v záložce „Externí informace“ najdete podzáložku „Signi“ (nebo přímo v záložce “Signi”), kde vyberete jednotlivé protistrany a účastníky celého procesu. Přiřadíte samozřejmě také role (podepisovatel, schvalovatel, sms ověření) a zvolíte, zda je účastník Navrhovatel nebo protistrana. Automatický proces podepsání smlouvy v aplikaci Signi spustíte akcí, kterou najdete v kontextovém menu. Konektor se následně postará o doručení smlouvy vašim partnerům, její podepsání a uložení podepsaného originálu zpět do Heliosu.

Stav zpracování smlouvy (viz obrázek) můžete průběžně sledovat přímo v systému HELIOS prostřednictvím sloupce Stav. SIGNI zajistí rozeslání vaší smlouvy na všechny zúčastněné osoby a zajistí jejich podepsání, schválení nebo zamítnutí.

Vaši partneři jsou informováni o postupu podepisování v obdrženém e-mailu, získají návrh smlouvy a po dvou-faktorovém ověření totožnosti provedou podpis na webové stránce, kterou si mohou zobrazit na počítači, tabletu nebo telefonu. Po podepsání konektor zabezpečí automatické uložení podepsané verze dokumentů do systému HELIOS včetně Kontrolního listu s relevantními údaji o procesu podepsání či schválení.