E1

ERPIO One je datová pumpa, umožňující přenos firemních dat mezi aplikacemi.

ERPIO One je také komunikační platforma, která pomáhá vytvářet a spravovat distribuovaný informační systém. Sestává z komunikační brány GateWay, prostředí pro konfiguraci datových přenosů MiddleWare a mobilní aplikace pro práci s firemními daty E1 Client. ERPIO One je univerzální prostředí pro čtení a zápis dat libovolného datového zdroje a jejich přizpůsobení pro využití v externích aplikacích a mobilních zařízeních.

Mobilní přístup k firemním datům zjednoduší pracovní činnosti i prodlouží životnost vašeho současného informačního systému

ERPIO One zajišťuje maximální možnou bezpečnost v rámci zprostředkování firemní data z centrálního datového zdroje na mobilní zařízení v několika úrovních.

Datovou komunikaci řídí aplikace, která není přístupná z internetu, toky dat jsou kryptované, možné pouze s použitím dvou “protilehlých” API klíčů a přenášená data se v průběhu přenosu nikde neukládají.

ERPIO One využívá dostupné komunikační standardy a jejich prostřednictví umožňuje výměnu dat  s relačními databázemi kategorie SQL nebo textově orientovanými úložišti DBF, CSV XLS i aplikacemi poskytující přístup prostřednictvím webových služeb či REST API.

Konfigurace datových lze řetězit, přenos může být prováděn v reálném čase, vždy, při změně nebo doplnění dat, ale také může být plánován a spouštěn ve vhodně zvolených časech. Vlastnosti přenosu lze ukládat do balíčků a tyto používat k záloze hotové konfigurace nebo vytvoření nové.

Seznam podporovaných firemních aplikací

a) Novacloud Firemní nástěnka a Reporting do kapsy
b) ALWIN, ERP dodávané společností ALTEC a.s.
c) M-Files, DMS/ECM dodávané M-Files inc., Finsko
d) K2, ERP dodávané společností K2 Atmitec a.s.
e) HELIOS Red, podnikový informační systém dodávaný společnosti Asseco Solutions a.s.
f) HELIOS Orange a HELIOS Easy, ERP dodávaný společnosti Asseco Solutions a.s.
g) Pohoda, ekonomický a účetní software dodávaný společností STORMWARE s.r.o.
h) Duel

Ve firemním prostředí je často využíváno několik aplikací pro různé druhy činností. ERPIO One se může připojit k neomezenému počtu datových zdrojů současně. Uživatelé na mobilním zařízení získají právě firemní takové informace, které pro svou činnost potřebují.

Druhou možností využití více paralelních připojení, je možnost přenosu dat z jednoho úložiště do druhého. Při těchto přenosech mohou být data konvertována do požadovaných struktur nebo agregována pro využití v BI aplikacích.

Připojení více zdrojů, migrace dat a “datové pumpy”

Seznam dodávaných produktů a služeb

> Reporting do kapsy (ERPIO + Novacloud)