FINMATICS

Zjednodušte spracovanie faktúr a paragónov s využitím umelej inteligencie

FINMATICS zabezpečí rozdelenie na jednotlivé dokumenty pri hromadnom skenovaní, prečíta ich obsah a vyplní všetky požadované údaje, doplní predkontácie, daňové kódy, nákladové strediská a zapíše prostredníctvom FINMATICS Connectoru získané dáta do vášho účtovníctva.

FINMATICS Connector popri prenose dát do účtovníctva, umožní aj ukladať elektronické dokumenty do M-Files archívu, vrátane príslušných meta-dát.

KĽÚČOVÉ VLASTNOSTI FINMATICS

Automatizácia spracovania účtovných dokladov

Koľko času strávi účtovníčka prepisovaním dát z prijatých dokumentov do počítača? Využitím technológie FINMATICS, si teraz môžete zjednodušiť vytváranie a predspracovanie faktúr.

ULOŽENIE DOKUMENTOV

Dokumenty môžete priamo skenovať, nahrávať cez vaše mobilné zariadenie, poslať mailom, načítať z vášho DMS, získať cez webové služby z iných aplikácií.

KATEGORIZÁCIA DOKUMENTOV

Jeden nahraný dokument môže obsahovať niekoľko dokladov. Umelá inteligencia dokument roztriedi a získa z neho jednotlivé doklady vrátane všetkých príloh.

VYČÍTANIE OBSAHU Z DOKUMENTOV

Pomocou umelej inteligencie sú z dokumentov získané texty, rozpoznané jednotlivé typy dát a následne je ponúknutý spôsob zaúčtovania, podľa už naučených pravidiel.

PRENOS DÁT DO ÚČTOVNÍCTVA

Vyťažené a doplnené dáta je možné preniesť do vášho účtovníctva buď prostredníctvom pripravených nástrojov, alebo ERPIO konektorov.

Vyberte si službu podľa počtu dokladov

Aké máte náklady na bezchybné zaevidovanie a predkontovanie jednej faktúry? Tu si môžete spočítať, či sa vám FINMATICS vrátane ERPIO konektorov na podpornej firemnej aplikácii oplatí.

PRE 300

140 EUR

mesačne

  • 300 dokladov
  • jeden doklad 0,47 EUR
  • prvý mesiac zadarmo

PRE 1000

265 EUR

mesačne

  • 1000 dokladov
  • jeden doklad 0,28 EUR
  • prvý mesiac zadarmo

PRE AgentÚry

470 EUR

mesačne

  • 4000 dokladov
  • jeden doklad 0,12 EUR
  • prvý mesiac zadarmo

Podrobnosti o službe FINMATICS

FINMATICS pre účtovné spoločnosti

Klienti účtovných firiem v Rakúsku a Nemecku používajú službu Finmatics na odovzdávanie dokladov, a tým eliminujú použitie papierových podkladov. Odstraňujú tým tiež nutnosť nahrávania a poskytujú obom stranám prístup k spoločnej evidencii.

FINMATICS vlastnosti a ovládanie

Pomocou služby Finmatics si môžete výrazne uľahčiť činnosti ako sú nahrávanie, rozdelenie, kontrola duplicity, schvaľovanie vyťaženého obsahu a prenos na zaúčtovanie. Pozrite sa na videá a presvedčte sa sami, ako jednoducho sa ovláda služba Finmatics.

FINMATICS konektor pre M-Files

Systém pre správu dokumentov používajú predovšetkým obchodné a výrobné spoločnosti, pre ktoré je nevyhnutná automatizácia správy digitálnych dokumentov. Pre tieto spoločnosti sme vyvinuli Finmetics connector pre automatické doplňovanie metadát k dokumentom.

Referencie

FINMATICS používajú spoločnosti v mnohých krajinách Európy

Napíšte nám! Radi vám poskytneme bližšie informácie

Je to len chvíľka a FINMATICS vám môže pomáhať s účtovaním mnoho rokov …