Elektronická dokumentace, archivace a správa firemního obsahu

Elektronická dokumentace, jinými slovy a v terminologii výrobců software, Document Management System a Enterprise Content Management. Správa firemních dat a dokumentů je spojitá nádoba. A je  velmi  praktické tyto dvě skupiny firemních informací zpracovávat a řídit společně, například podle metodologie Inteligent Information Management (IIM)  Nejenom že můžeme do pracovních procesů připojit nestrukturované informace, jako jsou výkresy, objednávky, fotografie a podobně, ale můžeme také dokumenty doplnit o strukturované informace z našich relačních databází a usnadnit tak jejich vyhledání i automatizované zpracovávání.

DIGITAL WORKPLACE – vše potřebné na jednom místě a mobilně

Automatizace firemních postupů a vytvoření podmínek pro využívání (AI) resp. úplná digitalizace firemních dat, dokumentů i procesů je cesta, kterou si projde, dříve nebo později, každá organizace. Rozdíl snad bude jen v použitých nástrojích a časovém postupu prací. Na cestě k vytvoření digitálního pracoviště je několik milníků o kterých se stojí zmínit, nad kterými je potřeba se zamyslet či podebatovat.