RYCHLÁ A JEDNODUCHÁ AUTOMATIZACE ÚČETNICTVÍ

JAK FINMATICS FUNGUJE ?

Skenování dokumentů

SKENOVÁNÍ DOKUMENTŮ

VYTĚŽENÍ DAT

SCHVÁLENÍ A ÚPRAVA

PŘENOS DO ÚČETNICTVÍ

SKENOVÁNÍ A PŘENOS DOKUMENTŮ

.

.

KLASICKÉ SKENOVÁNÍ

.

.

.

Z MOBILNÍHO ZAŘÍZENÍ

.

.

.

E-MAILEM Z POČÍTAČE

.

VYTĚŽENÍ DATA A KATEGORIZACE DOKUMENTŮ

OBSAHUJE NAHRANÝ DOKUMENT VÍCE DOKLADŮ ?

UMĚLÁ INTELIGENCE DOKUMENT ROZTŘÍDÍ

A ZÍSKÁ Z NICH JEDNOTLIVÉ DOKLADY VČETNĚ VŠECH PŘÍLOH

SCHVALOVÁNÍ A ÚPRAVY DOKLADŮ

VYUŽIJTE SCHOPNOSTI UMĚLÉ INTELIGENCE,

 A NECHTĚ JI ŘÍDIT SCHVALOVÁNÍ I PŘEDKONTOVÁNÍ ÚČETNÍCH DOKLADŮ

S FINMATICS MŮŽETE OKAMŽITĚ DIGITALIZOVAT  A AUTOMATIZOVAT PROCESY SCHVALOVÁNÍ FAKTUR

PŘENOS DAT DO ÚČETNICTVÍ

VŠECHNA ZÍSKANÁ DATA JSOU AUTOMATICKY PŘENÁŠENA

PROSTŘEDNICTVÍM PŘIPRAVENÝCH KONEKTORŮ DO VAŠEHO ÚČETNICTVÍ PRO DALŠÍ ZPRACOVÁNÍ

ŘEŠENÍ JE KOMPATIBILNÍ S NEJROZŠÍŘENĚJŠÍMI  ÚČETNÍMI A FIREMNÍMI SYSTÉMY

JEDNODUCHÁ UKÁZKA, JAK FINMATICS FUNGUJE

VYBERTE SI SLUŽBU, KTERÁ VÁM VYHOVUJE