Reporting do kapsy zpřístupní klíčové firemní informace i výsledky hospodaření

e1-reporting

Reporting do kapsy je nástroj pro každodenní práci s firemními výsledky. Je vytvořen tak, aby jeho zprovoznění bylo rychlé a jednoduché.  Využívá datovou pumpu ERPIO One, pro připojení k účetnímu nebo informačnímu systému a připravené reporty v prostředí Firemní nástěnky od společnosti Novacloud, které Vám poskytnou klíčové informace o vaši firmě.

Demo verze je připravená na adrese REPORTING DO KAPSY.CZ Najdete zde firemní data, agregovaná a kategorizovaná pro jednoduché a rychlé vyhodnocování vašeho podnikání.

Pro přihlášení zadejte Username: demo@novacloud.cz, Password: demo

► Hospodářský výsledek

► Majetek

► Pohledávky

► Fakturace

► Přehledy zákazníků (odběratelů)

► Produkty

Přístup ke všem nebo vybraným přehledům můžete poskytnout manažerům i řadovým zaměstnancům podle oblasti za kterou jsou odpovědní.

Reporting do kapsy je BI (business intelligence) aplikace připravená pro propojení s libovolným účetním nebo ekonomickým software.

Pro rychlé nasazení a zprovoznění realizujeme přednastavení datové pumpy pro konkrétní účetní a firemní aplikace a současně ověřujeme vzájemnou kompatibilitu.

S využitím přednastavené konfigurace je možné zprovoznit Reporting do kapsy v rámci několika dnů.

Kompatibilní ekonomický software:

  • DUEL

  • Ekonomický systém POHODA

  • Ekonomický systém POHODA SQL

  • HELIOS Orange

  • HELIOS Red

Reporting do kapsy je služba, kterou provozuje společnost NOVACLOUD