E1 je mobilní klient, který se připojí k vašim firemním datům

ERPIO One & HELIOS Red

E1 klient je aplikace určená pro manažéry, řadové zaměstnance, zákazníky, dodavatele, akcionáře, členy klubů či sdružení, kterým chcete informace poskytovat nebo od nich informace získávat pro následné automatizované zpracování.

Obsah informací a vlastnosti fungování Klienta E1 je zcela závislý na komunikační platformě ERPIO One, kde je také uložena jeho konfigurace a správa přístupů.

Stáhněte si mobilního klienta E1 a vyzkoušejte službu ERPIO One

Mobilní přístup k firemním datům zjednoduší pracovní činnosti i prodlouží životnost vašeho současného informačního systému

E1 klient je prázdná mobilní aplikace pro kterou, bez programování, můžete vytvořit funkcionalitu potřebnou pro plnění úkolů na cestách, pro sebe, své spolupracovníky nebo partnery.

Mobilní aplikaci lze prostřednictvím komunikační platformy ERPIO One propojit s firemním informační systém (ERP), obchodnickou aplikaci (CRM), docházkovým systémem, skladovou aplikaci (WMS) nebo systémem pro správu dokumentů (DMS) a také ji administrovat a řídit přístupová práva.

heslo-1-mobilita_v2

Následně  mohou vaši kolegové či partneři přistupovat k datům, které jim zpřístupníte a pracovat s poskytnutými daty tak, jak jim to povolíte. Kdykoliv můžete přístup k datům upravit nebo odebrat.

Data lze zobrazovat, upravovat nebo vytvářet nad jednou nebo více firemními aplikacemi současně z jednoho prostředí Také lze sledovat aktivity ostatních uživatelů, aktuální stavy ekonomických a jiných ukazatelů, vyplňovat formuláře, pořizovat objednávky, provádět průzkumy, hlásit problémy zadávat trouble-tickety atp.

Při pohlížení, úpravě nebo zadávání firemních dat  na mobilním zařízení je možné využívat i aplikace, které poskytuje operační systém daného mobilní zařízení. Zvyšuje se tak jednoduchost a přívětivost protože lze využívat stejných aplikací jako při privátních činnostech.

heslo-1-mobilita_v2

Mobilní činnosti ve vazbě na firemní data

a) Telefonování, zasílání SMS a ukládání telefonních čísel
b) Využívání adres pro orientaci v mapách a plánování cest
c) Vyhledávání souvisejících informací na veřejném internetu a ověřování kontaktních a statutárních informací
d) Zobrazování obsahu firemních dokumentů
e) Zapisování poznámek z jednání nebo jejich diktování