Per partes - zavádějte firemní systémy po částech

Zavádění informačních systémů po částech přináší řadu výhod. Proces implementace lze řídit jednodušeji a efektivněji a jednotliví uživatelé mají větší příležitost se do procesu zapojit a tak získají i lepší vztah k výslednému řešení.

  • Metodologie Per partes nevyžaduje zpracování celkové analýzy a návrhu řešení a z nich vyplývající jednorázovou implementaci. Jednorázovou implementaci nahrazuje postupnými kroky. V rámci každého kroku je dílčí definice potřeb a následně rozšíření vlastností aplikace. Po předání jedné části může být zahájena další.
  • Metodologie Per partes výrazně snižuje počáteční investici a současně umožňuje přesnější definici požadavků na základě aktuálních zkušeností s používáním aplikace. Umožňuje postupné rozšiřování znalostí uživatelů a jejich větší zapojení do rozvoje aplikace.
  • Metodologie Per partes vede klienty od jednoduchého ke komplexnímu a minimalizuje riziko chybného nastavení.

Díky této metodologii je možné zahájit používání služby AIR FILES, ERPIO 1 nebo Anvizent okamžitě a umožnit uživatelům se nejenom se službou podrobně seznámit, ale definovat požadavky na rozšiřující funkcionalitu.

Go Live on Day One with Zero Implementation Cost