SK

erpio integrations

Informačný portál

ERPIO 1

AirFiles

ERPIO International

Prostredníctvom moderných informačných technológií možno spracovávať a využívať firemné dáta ďaleko efektívnejšie a bezpečnejšie. Výrazné prínosy týchto riešení sú viditeľné predovšetkým tam, kde zaostávajú klasické firemné systémy. Je to oblasť správy a zdieľanie firemných dokumentov, vnútro firemných informácií i historických dát. Sprostredkovávanie firemných dát na mobilné zariadenia a umožnenie zamestnancom v teréne operatívne vykonávať ich prácu.

Kontakty a partneri