Mobilní technik usnadňuje práci na cestách

MOBILNÍ TECHNIK ušetří čas a přizpůsobí se vašim potřebám

MOBILE SERVICE (mobilní služby, mobilní technik) je jednoduchá na ovládání a variabilní z hlediska potřeb, mobilní aplikace zaměřená na potřeby servisních techniků a jiných pracovníků, kteří poskytují poradenské, opravárenské, konzultační a jiné činnosti u klientů nebo v terénu.
Najdete v ní vše důležité co pro práci na cestách potřebujete, včetně nástrojů pro doplňování dalších funkcí a datových propojení.
MOBILE SERVICE je řešení vitvořené v prostředí Integrační a vizulalizační platformy ERPIO One, jejíž prostřednictvím můžete mobilní aplikaci provozovat na všech mobilních platformách a jednoduše připojit k libovolnému firemnímu systému.

Mobilní práce zjednodušuje základní úkony

Digitalizace výkazu práce

Pracovník nepoužívá papír, ale všechny provedené práce, použité materiály, instalovaná zařízení zapisuje do digitálního servisního výkazu, který se následně, přímo na místě výkonu práce, generuje do podoby výkazu v elektronické podobě.
Výslednou podobu servisního výkazu je možné upravit podle vzoru, doplnit grafickými prvky, požadovanými fonty či rozložením informací podle firemního design manuálu.

Digitální podpis

Zákazník potvrzuje digitální servisní výkaz svým digitálním podpisem přímo na místě a následně mu servisní výkaz, včetně vloženého podpisu, přichází do jeho e-mailové schránky.
Na podpis se používá dotyková vrstva zařízení u tabletu a telefonu. Je také možné použít notebook s dotykovou obrazovkou a elektronické pero (stylus).

Kalendář

Kalendář slouží manažerům i technikům na plánování pracovních úkonů – do jaké firmy je třeba jít, co tam je třeba udělat, jaký materiál by se měl použít, jaké zařízení se bude instalovat atd. Plánovaní podporuje DRAG & DROP, zobrazování různých období (den, měsíc, seznam), podporuje vyhledávání i filtrování.

Fotografie

Pomocí fotografií dokáže technik zaznamenat servisované zařízení a označit detailní místa provedeného servisu, nebo skutečnosti související s realizovanou činností.
Fotografie je možné vytvořit přímo v aplikaci, nebo nahrát již existující a připojit k vytvořeným servisním výkazům nebo zakázkovým listům .

Čárové kódy a QR kódy

Snímáním čárového kódu nebo QR kódu je možné vyhledávat a přidávat materiál, zařízení, servisní výkazy.
Skenování kódu je možné přes fotoaparát zařízení, příp. integrovaný snímač, pokud je používáno specializované průmyslové zařízení.

Mobilní servis zjednodušuje firemní procesy

INTEGRACE

ERPIO Online Servis lze integrovat s Vaším podnikovým informačním systémem, nebo může fungovat jako samostatné řešení bez napojení na jiný systém. Pro integraci využíváme Integrační platformu ERPIO One a na zobrazování v mobilním zařízení klienta ERPIO One App. Mobilní klient ERPIO One App je vytvořen pro operační platformy Apple – iOS, Google – Android i Microsift – Windows UWP

KONFIGURACE

ERPIO One poskytuje nástroje pro definici vlastností a funkcí mobilní aplikace. Můžete využít již předdefinovaných servisních postupů nebo si stanovit vlastní. V každém případě je možné bez programování nastavit servisnímu technikovi, poradci či konzultantovi, takové pracovní prostředí, které pro svou práci potřebuje. pro definici funkcí, přístupných dat i způsobu ovládání používáme ERPIO One Middleware, kde jsou nastaveny nejenom vlastnosti a způsoby ovládání mobilního klienta, ale také přístupová práva.

BEZPEČNOST

Při zpřístupnění firemních dat na mobilní techniku je důležité věnovat pozornost bezpečnosti. o to, abychom firemní data doručili těm správným pracovníkům ve správný čas, se stará ERPIO One Gateway. Tato komponenta Integrační platformy ERPIO One je zcela ve vaši správě, chráněna za firewallem. Jaká data a v jakém režimu bude poskytovat vašim mobilním pracovníkům je zcela ve vaši režii. Samotná komunikace je kryptovaná a iniciovaná ze strany datového zdroje.

Tags: