Jak minimalizovat lidskou práci v účtárně – pozvánka na workshop

erpio integrations

Jak minimalizovat lidskou práci v účtárně – pozvánka na workshop

Informační technologie ve svém vývoji pokračují aniž bychom to vnímali. Termínům jako big data, umělá inteligence, řízení procesů, digitalizace apod., rozumíme, ale máme pocit že souvisejí s technologiemi drahými nebo z jiného důvodu pro naši společnost nedostupnými. A přece stojí, dle našeho názoru za to, se blíže podívat co současné technologie poskytují:

jsou navrženy tak, aby lidskou práci usnadňovali nebo zcela odstraňovali – je také jednodušší si spočítat návratnost,
nemusíte si je kupovat – můžete je kdykoliv opustit a vrátit se k původnímu způsobu práce, s minimálními náklady,
nemají ambici váš stávající systém vyměnit, ale doplnit jen o to co potřebujete – nejste nuceni k nevratným změnám,
jejich zprovoznění je jednoduché a mnohdy bezplatné – využívají odborných znalostí, které umožní přednastavení a tím rychlé zprovoznění.

Automatizovat lze jen to co lze algoritmizovat a má současně digitální podobu. V životě lze algoritmizovat i lidské konání bez použití počítačů, jak mi nedávno sdělil můj kolega. Na dotaz zda také mají automatickou myčku odpověděl, že po obědě vstane a automaticky to umyje...
Je zde však nedostatek toho, že není zabezpečeno, že systém se bude chovat identicky za všech okolností a je tedy nutnost dohledu, v tomto případě paní manželky. Moderní systémy nejenom, že tuto kontrolu nepotřebují, ale na víc tuto kontrolu poskytují a tím garantují, že věci proběhnou a budou správně.

Firemní činností které můžeme zjednodušit:
přepisování dat do počítače
sledování stavu a postupu prací
využití zkušeností pro rozhodování
zpracování firemních výsledků do formy vhodné pro hodnocení a rozhodování

PROGRAM
Program sestává z krátkých ukázek automatizace a hlavních a podpůrných postupů na příkladu přijatých faktur

přijetí faktury a její přečtení a uložení jejího obsahu
převod papírové faktury do elektronické
spuštění schvalování a jeho řízení
kategorizace faktur dle požadovaných kritérií
uložení dat schválených faktur do účetnictví a jejich před-účtování
samoučící systém aneb jak jej naučit
zobrazení hospodářských a obchodních výsledků
firemní vyhodnocování a jeho další rozvoj

Workshop Efektivní účetní procesy se koná ve dnech:
22. října od 9:00 do 12:00, v Impact Hub, Cyrilská 7, Brno
6. listopadu od 9:00 do 12:00 v Animika Hubu, Křižíkova 176/27, 186 00 Praha 8-Karlín
20. listopadu od 9:00 do 12:00 v HUB Bratislava, Černyševského 10

REGISTRUJTE SE – vyplněním elektronického formuláře

Vyhněte se migraci.
Vyhněte se změně stávajícího účetní či celofiremního software, pokud to jen trochu je možné.
Využijte integračních nástrojů a svůj firemní systém rozšiřujte o nové funkce formou jejich integrací se stávajícími.
Usnadněte a zjednodušíte práci svým zaměstnancům s využitím moderních nástrojů.